Bezieling

Volg jij jouw bezieling?

In onze leiderschapsprogramma’s staan we regelmatig stil bij wat iemand bezielt. We kennen bezieling onder verschillende termen zoals je eigen diepere intentie, missie, roeping, inner purpose of zielspad. Het gaat om het ontdekken van jouw ware potentieel en wat nodig is om dit ten behoeve van een betere wereld te verwezenlijken. Maar als we die […]

Lees verder...
trilling - energiefrequentie

Zo ervaar je meer ontspanning, openheid en kracht

Wij werken in onze programma’s vanuit het holistische wereldbeeld. Hierbij gaan we ervan uit dat alles bestaat uit energie. Het interessante hiervan is dat we er hiermee van uit gaan dat ook alle gevoelens, emoties en gedachten uit energie bestaan. Deze energie heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling. Een gesprek is als het ware […]

Lees verder...
Vogels

Geloofwaardige wendbare organisatievernieuwing met deze 4 principes

Veel organisaties zijn op dit moment aan het verkennen hoe ze als organisatie meer wendbaar kunnen worden. Een organisatie is pas wendbaar als er wendbare mensen werkzaam zijn. Dit vraagt wendbaar leiderschap van iedereen. De gewenste verandering gaat eerst door alle mensen heen, wat o.a. vraagt om bewustzijnsontwikkeling en het versterken van de emotionele competentie […]

Lees verder...
regenboog - volledig potentieel

Benut je volledig potentieel

We hebben ons mond vol van potentieel benutten. Iedereen vindt het belangrijk dat we ons potentieel benutten. We zijn ons er ook steeds meer van bewust dat we alle potentieel nodig hebben om in te kunnen spelen op de complexe werkelijkheid om ons heen. Dat we dit niet meer redden met alleen het accent op […]

Lees verder...
complexiteitsmature

Hoe complexiteitsvolwassen ben jij?

In het ontwikkelen van agile of wendbaar leiderschap worden nieuwe leiderschapscompetenties gevraagd. Het World Economic Forum (WEF) heeft het over future skills die we nodig hebben om effectief om te gaan met de vierde industriële revolutie. In deze toekomstige vaardigheden staat complex problem solving op nummer 1 en zo zijn emotionele intelligentie en cognitieve flexibiliteit […]

Lees verder...
intuitie

Versta jij je intuïtie?

De complexe wereld waarin we leven, laat zich steeds minder plannen, voorspellen en beheersen. Het vraagt steeds meer om aanvoelen en inspelen op wat er wil gebeuren. Leiderschap wordt in een complexe wereld steeds meer uitgenodigd om het leven vanuit de ratio in te wisselen door te leven vanuit gevoel en intuïtie (waarbij ratio ook […]

Lees verder...
Maskers

Ben ik mijn ego of heb ik een ego?

Als een baby geboren wordt heeft het nog geen zelfbesef en ook nog geen denk- of gedragspatronen aangelegd. Op basis van de genen, het voorbeeld van de ouders, de opvoeding, de normen en waarden, cultuur en het geloof van de ouders en/of andere belangrijke mensen tijdens de opvoeding (zoals leraren) en de gebeurtenissen en ervaringen, […]

Lees verder...
Holle boom

Waarden in organisaties en teams vaak waarde-loos

Ik kom regelmatig in (management)teams waar managers klagen dat medewerkers geen verantwoordelijkheid nemen of tegenwoordig met een ander woord eigenaarschap tonen. De frustratie en onmacht zijn dan vaak merkbaar. Hoe komt het toch dat ‘ze’ (de mensen) het niet doen, terwijl ze toch weten dat het een kernwaarden is van de organisatie die duidelijk is […]

Lees verder...
Eend met kleine eendjes

Zelfcompassie als medicijn

Afgelopen zomer heb ik weer veel kleine eendjes achter hun ouders zien zwemmen tijdens het wandelen. Elke keer voel ik die golf van warmte door me heen gaan met de gedachte ‘o, wat ontzettend schattig’. In het begin zwemmen er wel 10 van die kleine donsjes en dat worden er steeds minder. Bij een stel […]

Lees verder...
Onzekerheidsvaardig

Hoe onzekerheidsvaardig ben jij?

We leren ons al heel jong allerlei mechanismen aan om met angst en onzekerheid om te gaan. We zoeken hierbij extern houvast bij anderen of in regels waarbij we gericht zijn op zekerheid en duidelijkheid. Extern houvast kun je zien als een beweging van buiten naar binnen: iets vanuit buiten kan mijn gevoel van angst […]

Lees verder...
Vogelzwerm

De 9 principes van agile leiderschap

Wendbare of agile organisaties bestaan uit wendbare mensen. Leidinggevenden en medewerkers die in staat zijn met hun persoonlijk leiderschap (bewustzijn en gedrag) tot het snel en flexibel aanpassen en effectief reageren op nieuwe, snelle en technologische ontwikkelingen. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam beschrijft in zijn boek ‘omwenteling’ (2019) de volgende […]

Lees verder...
dominostenen gestopt

Aanvaarden van onzekerheid is start van transformatie

Na zo’n drie maanden intelligente lock-down zijn we nu bezig met een intelligente start-up. Het is ondertussen een bekende term geworden en iedereen noemt hem terwijl het begrip drie maanden geleden nog nergens bekend was. Het zou wel eens het woord van het jaar 2020 kunnen worden. Maar wat is precies deze intelligentie, waarin onderscheidt […]

Lees verder...
Onzekerheid

Kans om juist nú te leren omgaan met onzekerheid

Bedrijven en corona taskforces zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om na de intelligente lockdown te zorgen voor een verantwoorde terugkeerstrategie naar kantoor met  verschillende back-to-the-office scenario’s vanaf juni. Opvallend zijn de verschillen ten opzichte van het landelijke beleid. Waar landelijk 30 personen mogen samen komen, beperken veel bedrijven dit tot (veel) minder. Het […]

Lees verder...
druppels op blad

Tussen stimulus en respons heb je een keuze

Tussen stimulus en respons is er een ruimte. In die ruimte is er een keuzeom ons antwoord te kiezen. In onze reactie ligtonze groei en onze vrijheid. — Victor Frankl We worden nu meer dan ooit uitgedaagd om niet primair, maar met intentie en bewustzijn te reageren op de omstandigheden om ons heen. Verontwaardiging met datgene […]

Lees verder...
Growth mindset

Growth mindset cruciaal voor wendbaar leiderschap

Van het boek Mindset dat psycholoog Carol Dweck in 2006 schreef, zijn inmiddels miljoenen exemplaren verkocht en het begrip Growth mindset is opgenomen in het Nederlandse taalgebruik. Zo is het ontwikkelen van een Growth mindset binnen Microsoft wereldwijd de drager voor de sociale transformatie: zij ontwikkelen al jaren een cultuur, leiderschap en infrastructuur die de […]

Lees verder...
Niet doen - observeren

‘Niet doen’ is wat anders dan iets of niets doen

Bij bewustzijns- en leiderschapsontwikkeling worden mensen zich bewust van hun persoonlijkheid of ego met haar gewoontepatronen of overlevingsmechanismen. Deze gewoontepatronen zijn meestal al vroeg in het leven ontstaan om zich te beschermen tegen kwetsbaarheid, onzekerheid en afwijzing. Het zijn patronen die zich laten indelen in de categorie vechten, vluchten of verlammen. Ze kosten energie en […]

Lees verder...
vangnet

Psychologische veiligheid hét fundament voor succesvolle teams en organisaties

Sinds Amy Edmondson het begrip psychologische veiligheid introduceerde – wat in de Nederlandse vertaling van The Fearless Organization (De onbevreesde organisatie) toegelicht wordt – is iedereen ervan doordrongen dat psychologische veiligheid hét fundament vormt onder elk succesvol team en bedrijf. Met psychologische veiligheid bedoelen we dat we leven en werken in een klimaat waarin mensen […]

Lees verder...
Bloesem open

Openheid voorwaarde voor transformatie

Transformatie van leiderschap is eenrichtingsverkeer: als je bewustzijn eenmaal is verruimd, kan het niet meer terug. Maar om te komen tot een verruimd bewustzijn, is een open leerhouding voorwaarde. Vanuit de filosofie van Theory U van Otto Scharmer worden er voorwaarden genoemd voor transformatie: open mind (nieuwsgierig zijn en bereid te onderzoeken), open hart (bereidheid […]

Lees verder...
Rookpluimen in het landschap

Cultuur van psychologische veiligheid kwestie van biologie

De cultuur en hiermee de resultaten van een bedrijf hangen nauw samen met de persoonlijkheid, staat van bewustzijn en waarden van degenen aan de top; zij zetten de toon die als een klankschaal door de hele organisatie galmt. In zijn boek Een voor allen, allen voor een, waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren, […]

Lees verder...
Zonsondergang

Voor zinvol werk benut je je spirituele intelligentie

Wij werken in onze programma’s met vier energiebronnen of intelligenties: fysieke intelligentie (FQ), mentale intelligentie (IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ). Je benut je volledige potentieel als je in staat bent te putten uit alle energiebronnen of intelligenties. Het omgaan met een complexe werkelijkheid doet meer en meer beroep op het benutten van […]

Lees verder...
afgesloten weg

Tijd voor een kwantumsprong in onze organisaties?

Tijdens de intelligente lockdown is er een kans om een nieuwe balans te creëren tussen zijn en doen. Mooi te ervaren hoe Rutte in het beleid een beroep doet op onze eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid: alleen samen krijgen we de coronacrisis onder controle. Dit gaat uit van ander mensbeeld dan dat alles van bovenaf gedicteerd […]

Lees verder...
transformatie

Transformatiemanagement of transformatie van het management?

Op dit moment staat een groot deel van wereld te schudden op haar fundament. Het diepe besef van holisme, dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden en dat alles in beweging en verandering is, dringt diep door in ons bewustzijn. Op de televisie hoor ik, en in kranten lees ik dat er ook […]

Lees verder...
fuut met kuiken

Woon jij nog in het huis van je ouders?

Boem! … En dan is mijn agenda plotseling leeg. Eerst voor een paar weken helemaal geen afspraken, coachgesprekken en trainingen meer. In het begin lijkt het een beetje een mini-vakantie, maar snel erna volgen er meerdere afzeggingen en heb ik plotseling voor een paar maanden geen werk. Al spoedig dringt het besef door van de […]

Lees verder...
Spin in het web

Theory U en de aanpak van het coronavirus

Het coronavirus houdt ons een spiegel voor en doordringt ons van onze wereldwijde onderlinge verbondenheid. Het dwingt ons bewust te worden van ons eigen gedrag en de impact ervan op het collectief, op de rest van de wereld. We worden uitgenodigd om een innerlijke shift te maken van ego naar eco. De overheden in de […]

Lees verder...