De 9 principes van agile leiderschap

Volgezwerm

Wendbare of agile organisaties bestaan uit wendbare mensen. Leidinggevenden en medewerkers die in staat zijn met hun persoonlijk leiderschap (bewustzijn en gedrag) tot het snel en flexibel aanpassen en effectief reageren op nieuwe, snelle en technologische ontwikkelingen.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam beschrijft in zijn boek ‘omwenteling’ (2019) de volgende kenmerken van wendbare organisaties en wendbare mensen:

Wendbare organisatiesWendbare mensen
Eenvoudig georganiseerd, met zo weinig mogelijk franje en overhead.Het vermogen om te leren van ervaringen en dat toe te passen op nieuwe situaties (growth mindset).
Begrijpen daadwerkelijk de behoeften van mensen of klanten voor wie ze werken.Nieuwsgierig zijn en die honger naar nieuwe kennis praktisch kunnen vertalen (open mind).
Werken in multidisciplinaire teams met veel ruimte voor diversiteit.Vertrouwen hebben in zichzelf en ook in anderen.
Hebben een lerende cultuur en durven te experimenteren, waarbij systematisch wordt vastgelegd wat geleerd wordt van de experimenten.Verandering niet als een bedreiging maar als een kans zien.
Werken op basis van vertrouwen.Bereid zijn om te falen en niet bang zijn om fouten te maken.
Zijn flexibel genoeg om voortdurend in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving.Mentaal flexibel zijn en zich voortdurend kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.
Samen kunnen denken en co-creëren met mensen met een andere achtergrond en uit een andere cultuur.
Niet meteen in oplossingen denken, maar vragend op zoek gaan.
Onzekerheid accepteren en beslissingen durven nemen onder onzekerheid.

9 principes van agile leiderschap

Wendbare organisaties vragen om wendbaar leiderschap van alle mensen in de organisatie. De leiders die verantwoordelijk zijn voor deze wendbare of agile cultuur, kenmerken zich door een aantal persoonskenmerken en competenties die het Agile Business Consortium de ‘nine principles of agile leadership’ hebben genoemd.

Deze principes dragen bij aan het beschrijven van wat zij als agile leiderschap beschouwen. Deze principes zijn een handig kompas voor elke leider of manager die zich bezighoudt met het transformeren van hun organisatie in een wendbare organisatie.

Vrij vertaald naar het Nederlands zijn de 9 prinicipes de volgende:

1. Acties zeggen meer dan woorden

Agile leiderschap gaat niet alleen over het stimuleren en bevorderen van verandering, het gaat ook over het zijn van de gewenste verandering. Degenen die het goede voorbeeld geven en actief bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, inspireren mensen. Dit gebeurt meer door actie en grondhouding dan door woorden; zoals Gandhi zei: “Wees de verandering die je wilt zien”. Agile leiders zijn nederig en empathisch door het tonen van compassie, vriendelijkheid en zorg voor hun collega’s. Agile en inspirerende leiders werken eerst aan zichzelf voordat ze anderen kunnen begeleiden.

2. Verbeterde kwaliteit van denken leidt tot betere resultaten

Agile leiders bekijken problemen vanuit veel verschillende invalshoeken. Ze krijgen input van degenen die het dichtst bij het probleem staan ​​en dit zorgt er op een of andere manier voor dat ze in contact staan ​​met de realiteit in plaats van alleen te vertrouwen op dashboards om hun besluitvorming op te baseren. Dit betekent ook dat je voldoende tijd hebt om na te denken en je op elk moment kunt concentreren op de hoogste prioriteiten.

3. Organisaties verbeteren door effectieve feedback

Ontvangen van feedback kan vaak worden gezien als een negatieve ervaring, dus Agile leiders lopen voorop door moedig zinvolle, nuttige en tijdige feedback te vragen van collega’s en andere collega’s. Ze nemen de tijd om in gesprek te gaan over deze feedback. Agile leiders nemen de tijd om ervoor te zorgen dat ze zichtbaar reageren op de suggesties van hun collega’s. Agile leiders geven effectieve feedback die open, eerlijk en respectvol is.

4. Mensen hebben zin en doel nodig voor voldoening in hun werk

Agile leiders richten zich op het opbouwen en delen van een gemeenschappelijke ambitie en doel. Er is een visie op verandering die zinvol en toepasbaar is op de organisatie. Het werk van de agile leider is zich bewust te zijn van wat er in de harten en hoofden van hun collega’s zit, deze te verenigen en op één lijn te brengen in geïnspireerde actie.

5. Emotie is een basis voor meer creativiteit en innovatie

Agile leiders inspireren anderen om hun best te doen voor hun werk. Ze begrijpen dat emotie een belangrijk onderdeel is van de menselijke ervaring en dat mensen meer bereiken van hun potentieel als ze met hun emoties werken. Innovatie en creativiteit zijn sterk afhankelijk van respect en vertrouwen dat de agile leider aanmoedigt door toegankelijk, open, eerlijk en transparant te zijn, terwijl hij hetzelfde van anderen verwacht.

6. Leiderschap leeft overal in de organisatie

Agile leiderschap doordringt alle aspecten van een organisatie of initiatief tot verandering. Door het leiderschapspotentieel van al haar mensen te ontwikkelen, wordt het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie versneld. Het werk van een agile leider is om het leiderschap van de organisatie te versterken door hun mensen kansen te bieden om zelf te leiden. Het begeleiden van de leiders van morgen in de principes en praktijken van dienend leiderschap, zorgt ervoor dat de agile cultuur zich kan ontwikkelen.

7. Leiders bieden de juiste balans tussen kaders en empowerment

Agile leiders erkennen dat mensen het beste werken als ze in ontspannen staat, betrokken en energiek zijn. Het bieden van heldere kaders en het bekrachtigen van individuen is een noodzakelijke vaardigheid van de agile leider.

8. Samenwerkende netwerken bereiken meer dan individuen

Agile leiders bouwen netwerken op basis van veel vertrouwen, respect en zinvolle werkrelaties. Hun rol is om die netwerken alles te bieden wat ze nodig hebben om efficiënt te werken, maar om ze vervolgens autonoom te laten functioneren binnen hun grenzen. De agile leider begrijpt dat psychologische veiligheid, positiviteit, vrijgevigheid en dankbaarheid belangrijke onderdelen zijn van een gezonde werkomgeving. De agile leider moedigt leren en ontwikkeling aan en bewaart tegelijkertijd een evenwicht tussen duurzame output en prestaties.

9. Geweldige ideeën kunnen overal in de organisatie vandaan komen

Mensen die dicht bij een probleem staan, hebben meestal de beste ideeën over hoe het op te lossen. Agile leiders staan open voor de invloed en ideeën van anderen, ongeacht hun status of positie. Daartoe staat de agile leider stil, luistert hij en geeft hij de tijd om echt de gedachten en ideeën voor verbetering van hun collega’s te horen. Zelfs als sommige ideeën niet worden gebruikt, moedigt de agile leider een continue stroom van creativiteit aan door mensen te helpen begrijpen welke ideeën nuttig waren en welke niet.

Agile leiderschap gaat meer over emotionele intelligentie met aandacht voor relaties en potentieel dan over mentale intelligentie met focus op ratio en eigen kennis en expertise. Het gaat meer over een gezond klimaat creëren dan over zelf doen. Het vraagt meer mensenkennis dan materiekennis.

Hoe wendbaar ben jij als leider?

Deze 9 principes kunnen houvast bieden in het ontwikkelen van wendbaar leiderschap voor jezelf en jouw organisatie. Wendbaarheid begint bij jezelf en daarvoor is een zelftest wel een mooie eerste stap:

  • Hoe beoordeel jij de 9 principes van jouw persoonlijke agile leiderschap op een schaal van 0-10? Lees de tekst onder de principes door en beoordeel jezelf in de mate waarin je dit principe herkent in jouw leiderschapsstijl.
  • Wat valt je op aan je score: wat heb je sterk ontwikkeld? Wat vraagt aandacht om verder te ontwikkelen?
  • Wat vraagt jou dit te doen?
  • Wat zijn de eerste stappen die je hierin kunt zetten?
de 9 principesscore 1 – 10
1. Acties zeggen meer dan woorden
2. Verbeterde kwaliteit van denken leidt tot betere resultaten
3. Organisaties verbeteren door effectieve feedback
4. Mensen hebben zin en doel nodig om voldoening te hebben in hun werk
5. Emotie is een basis voor meer creativiteit en innovatie
6. Leiderschap leeft overal in de organisatie
7. Leiders bieden de juiste balans tussen kaders en empowerment
8. Samenwerkende netwerken bereiken meer dan individuen
9. Geweldige ideeën kunnen overal in de organisatie vandaan komen

Bron: Agile Business Consortium

In ons leiderschapsprogramma Power of Presence staat de ontwikkeling van wendbaar leiderschap centraal. Meer weten? Kijk bij het programma voor meer informatie.