Wat is Power of Presence?

“Ik positioneer mezelf krachtiger en authentieker. Ik heb een hernieuwde visie op persoonlijk leiderschap gekregen door vele eye openers. Dit programma heeft mij geleerd hoe effectief om te gaan met emoties en weerstand van anderen en die van mezelf.”

Power of Presence is een stevig leiderschapsprogramma voor senior leiders, professionals en coaches waarin ervaren, denken, zijn en doen centraal staan.

Wendbaar of Teal leiderschap
Power of Presence is gericht op de ontwikkeling van wendbaar leiderschap in een wereld waar continue verandering de enige constante is. Hiërarchieën worden in toenemende mate vervangen door netwerkorganisaties met volwassen arbeidsverhoudingen. Dit vraagt om een eigentijdse visie op leiderschap en organiseren en een verruimd bewustzijn om je aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden. Dit bewustzijn wordt ook wel aangeduid met Teal bewustzijn. Wendbaar leiderschap vraagt om leiderschap vanuit nu.
Wil je hier meer over weten? Lees dan ons e-book.

Download e-book

Ben je een senior leider of ervaren professional en herken je je hierin?
Wil je een volgende stap zetten in je bewustzijn en effectiviteit als leider? Wil je je leiderschap meer van binnenuit vorm geven en ben je op zoek naar persoonlijke verdieping? Wil je meer uit jezelf en uit je mensen halen, maar ontmoet je steeds dezelfde weerstand en emoties?

Vraag je je weleens af wanneer je nu eindelijk de tijd en de rust vindt om na te denken over hoe je een betere leider kunt zijn? Hoe je de mensen om je heen kunt inspireren op een manier die bij jou past, en die ook nog effectief is?

Power of Presence helpt je jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten en geeft een krachtige impuls aan je leiderschapskwaliteiten.

Deelnemers
In een groep van 8 tot 10 personen uit verschillende organisaties en bedrijfstakken ga je jouw eigen zoektocht aan. Je bent hierbij bereid je eigen persoonlijke en professionele vragen in te brengen.

“Ik heb geleerd om vanuit verschillende perspectieven te kijken en mijn acties af te stemmen op het niveau wat nodig is om mijn resultaat te bereiken. Ik ben beter in staat om mensen op een juiste manier te beïnvloeden en in beweging te laten komen met behoud van energie, inspiratie en plezier.”

Boom detail

Power of Presence, een holistische visie

Vanuit een holistische visie waarin hoofd, hart en handen samen komen, bieden we theorie, ervaring en reflectie. Je doorziet én ervaart. De holistische visie is gebaseerd op het inzicht dat alles met elkaar verbonden is, omdat alles wat leeft, is ontstaan uit dezelfde bron. Je krijgt een vernieuwende zienswijze aangereikt die westerse psychologie en oosterse wijsheid combineert tot een krachtige mix van effectiviteit en acceptatie, van functionele vaardigheden en gewaarzijn zonder oordeel. Zodat je met meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en minder (in)spanning, méér bereikt.

Je leert jezelf beter kennen. Herkent en erkent je gedrags- en reactiepatronen. Je doorziet hoe jouw specifieke manier van denken, spreken en doen van invloed is op je leiderschap en op je handelen. Vanuit verbinding en bewustzijn haal je het beste uit jezelf en ben je een bron van inspiratie voor anderen. Je gaat werken vanuit kracht in plaats vanuit macht.

Met het Power of Presence-programma

Ontwikkel je meer zelfbewustzijn
Krijg je inzicht in je eigen handelen en reacties en in die van anderen
Ontdek en ontwikkel je je eigen authentieke leiderschapsstijl
Communiceer je effectiever
Voel je dat je vrijheid om te handelen toeneemt
Ontdek je hoe je inspirerend en effectief kunt zijn in uiteenlopende omstandigheden
Leer je effectief omgaan met emoties en weerstand van jezelf en van anderen
Ervaar je je eigen kracht en de energie die je krijgt van een betere balans en meer zelfvertrouwen

Download de brochure

Power of Presence, de opbouw van het programma

Power of Presence bestaat uit een intensief programma van 4 meerdaagse modules, een afsluitende bijeenkomst en 2 individuele coachgesprekken. Verspreid over een periode van ongeveer 8 maanden, werk je aan je persoonlijke doelen, vraagstukken en dilemma’s die we in een intakegesprek doornemen. Tussentijdse opdrachten helpen je het geleerde in de praktijk te brengen en zo een blijvende transformatie te bewerkstelligen. De diversiteit in de groep bevordert in hoge mate het leren van en met elkaar.

Module 1 - Zelfinzicht: gedrag en persoonlijkheid
Gedragspatronen
Inzicht in je gedrag en in je persoonlijkheid is de basis van effectief leiderschap. Vanaf je geboorte identificeer je je met je opvoeders. Je ontdekt via hen de cultuur, waarden, normen en (geloofs)overtuigingen. In dit proces ontwikkel je gedragspatronen die geleidelijk uitmonden in geconditioneerd gedrag. Je wordt je ook langzaam steeds meer bewust van je identiteit en je individuele zijn. Héb of bén jij een persoonlijkheid?

Natuurlijke levenskracht
In deze module sta je stil bij de natuurlijke levenskracht, een energie die het sterkst is als je in balans bent. Welke dimensies kent deze energie en hoe ervaar je die in zingeving en op fysiek, emotioneel en mentaal niveau? En hoe komt dit tot uitdrukking in je persoonlijkheid?

Persoonlijkheid
Je verdiept je in de structuur van je persoonlijkheid, staat stil bij je kwaliteiten, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten. Je gaat zien hoe je persoonlijkheid tot uitdrukking komt in je werk en privéleven. Aan bod komen vragen als: zet je je kwaliteiten volledig in of leef en werk je met de rem erop? Wat maakt dat je steeds met dezelfde thema’s en mensen worstelt? Voor welke mensen of voor welk gedrag ben je allergisch? Wat maakt dat je niet zegt wat je werkelijk vindt?

Module 2 - De kracht van aandacht
Mindful of mind full?
Gesprekken, vergaderingen, bijeenkomsten, elke werkdag zit er vol mee. Het slokt je op. En regelmatig ervaar je dat je er met je gedachten niet bij bent. Fysiek ben je er wel, maar zelden zit je met je volle aandacht in het nu. Altijd maar bezig met wat is gebeurd of gaat gebeuren. Daardoor mis je essentiële informatie en signalen. Door met je volledige aandacht in het hier en nu te zijn, vergroot je je effectiviteit. Je laat je minder leiden door patronen uit het verleden.

Vertragen
In deze module ervaar je de kracht van aandacht. Je leert ‘niet te doen’. Wat iets heel anders is dan ‘iets doen’ of ‘niets doen’. Je leert door te ervaren en veel te oefenen: vertragen in plaats van versnellen in combinatie met observatie en reflectie. Door verschillende meditatie- en yoga-oefeningen te doen, verruim je je bewustzijn en heb je aandacht voor wat zich nu voordoet. Je onderzoekt wat het beste bij je past zodat je de oefeningen kunt integreren in je verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aansluiten en ontspannen
Je krijgt inzicht in verschillende persoonlijkheidsstructuren en ontwikkelt daardoor begrip en respect voor de ander. Je oefent in het aansluiten bij mensen die anders in het leven staan, zonder jezelf te verliezen. Daarnaast werk je aan een een ruimer, ongeconditioneerd bewustzijn. Vanuit een houding van volledige ontspanning leer je te kijken naar jezelf, zonder oordeel.

Module 3 - Emotie en verbinding
Patronen herkennen
Emoties, iedereen heeft ze. Je ervaart ze dagelijks. Niet alleen in gedrag, maar ook in emoties ontwikkel je in de loop van de jaren bepaalde patronen die je helpen of juist in de weg zitten. En je hebt een voorkeurslijstje voor emoties opgebouwd: sommige emoties ervaar je als positief en andere als negatief. Wat is de impact van je emotiepatronen op jezelf en anderen?

Omgaan met emotie
Wat is de oorsprong van je emoties? Hoe werken ze? Sta je ze toe of verdring je ze? Hoe reageer je op je eigen emoties en op die van anderen? In deze module maak je contact met je emoties en ervaar je door interventies hoe je – in de hitte van het moment – het beste met bepaalde emoties om kunt gaan.

Module 4 - Invloed en communicatie
Effectief communiceren
Binnen je organisatie en in je privéleven wordt veel gecommuniceerd. Maar vaak blijkt communicatie niet hetzelfde als elkaar begrijpen. Je weet soms niet precies hoe je een boodschap werkelijk effectief overbrengt. Of hoe je onbevooroordeeld en aandachtig kunt luisteren naar wat een ander zegt. En hoe vaak maak je niet mee dat elkaar niet goed begrijpen leidt tot frustraties, conflicten, irritaties en verstoorde (werk)relaties. Vanuit je leiderschap heb je een grote verantwoordelijkheid om het communicatieproces in jouw team of organisatie goed te laten verlopen.

In deze module sta je stil bij de effectiviteit van je communicatie. Hoe goed kun jij luisteren? Kun je waarnemen wat er bij de ander speelt? Kun je aansluiten bij de stijl van de ander? Weet je hoe je constructieve feedback geeft? Vanuit kracht en niet vanuit macht?

Invloed
Je ervaart de belangrijke rol die je eigen houding en non-verbale gedrag speelt in de interactie met een ander. En in wat je wilt bereiken, de invloed die je hebt. Wat straal je uit? Hoe kom je over? Je leert omgaan met weerstand. Je oefent een open houding die je in staat stelt de ander te ontmoeten. Je zult merken dat je elkaar kunt begrijpen vanuit wederzijds respect, hoe verschillend je ook over zaken denkt. En dat je dan meer voor elkaar krijgt dan voorheen.

Afsluiting en verankering
Je sluit het Power of Presence programma af met een persoonlijk reflectieverslag en een presentatie aan de groep waarin je stil staat bij wat je hebt geleerd en hoe je dat gaat integreren in je dagelijkse werk en leven. Je hebt een ontwikkeling in gang gezet, maar hoe zet je die door, wat vraagt dat van je? Hoe veranker je jouw kennis en ervaring in jezelf, je team en in de rest van de organisatie?
Coachingsgesprekken
Om in je persoonlijke leerdoelen het maximale te bereiken krijg je na module 1 en 3 de gelegenheid om in een één-op één coachgesprek je ontwikkeling te bespreken.

De Power of Presence is gericht op jouw eigen situatie en je persoonlijke leerdoelen. Daardoor heb je grote invloed op het rendement van het programma. Het vraagt ook een actieve en nieuwsgierige houding waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je inzet.

De Power of Presence werkt met verschillende instrumenten die uitnodigen tot ervaringsgericht zelfonderzoek zoals lichaamswerk, reflectie, systeemopstellingen, visualisatie en andere creatieve werkvormen. We maken o.a. gebruik van het gedachtengoed van Ken Wilber (Integrale visie), Alan Seale (Transformational Presence), Frederic Laloux (Teal organisaties) en Otto Scharmer (Theory U).

Literatuurstudie, reflectie, aandachtsoefeningen en het bijhouden van een logboek zijn belangrijke onderdelen van het programma. Ze kosten je ongeveer 3 uur per week buiten het volgen van de modules om.

Aanmelden

“Zeer waardevol vind ik de combinatie tussen theorie, praktijk en vertragen, iets dat mij in de dagelijkse hectiek minder goed lukt. De meerdaagse modules heb ik ervaren als een cadeau voor mezelf. Een gebalanceerd programma met scherpe coaches, die je grenzen laten verleggen en je tot vernieuwde inzichten laten komen.”

Strand detail