knop

Zelfreflectie is niet vanzelfsprekend

In alle jaren dat ik teams en leiderschapsprogramma’s begeleid, vraag ik me soms af waar bij deelnemers de ‘knop’ zit van zelfreflectie. Waar zit de bereidheid en het vermogen tot kritisch zelfonderzoek? Ga je op zoek naar potentieel in het versterken van je persoonlijke effectiviteit in relatie met anderen? Hoe laat je blijken dat je […]

Lees verder...
bliksem

Emotionele armoede

In mijn werk als team- en leiderschapscoach is het versterken van emotionele volwassenheid eigenlijk altijd een kernthema. In 1994 toonde de Amerikaan Daniel Goleman met zijn wetenschappelijk onderzoek aan dat 80% van effectief leiderschap wordt bepaald door emotionele intelligentie afgekort tot EQ. Tot dat moment werd altijd aangenomen dat IQ of denkkracht de verschilmaker was […]

Lees verder...
organisaties in balans

Wendbare organisaties zijn organisaties-in-balans

Marja de Vries is met haar boeken De hele olifant in beeld en Samenlevingen in balans een grote inspiratiebron voor ons in de vertaalslag naar organisaties in balans. Zij baseert haar visie op een holistisch wereldbeeld en doorgronde kennis van de universele principes van het leven, die veelal uit oosterse wijsheidstradities zijn overgedragen en inmiddels […]

Lees verder...
boom

Ben jij een cultural creative?

Iedereen ‘weet’ inmiddels dat er een radicale reset nodig is om onze manier van leven om de wereld in balans te brengen: opwarming van de aarde, vernietiging van regenwouden, overbevolking, gebrek aan ecologische duurzaamheid en uitbuiting van mensen in arme landen. Aangezien wij zelf het probleem hebben veroorzaakt, zijn we ook verantwoordelijk voor de oplossing. […]

Lees verder...
Lotus op het water

Geluk staat je goed

Geluk staat je goed is de titel van het spiritueel handboek voor een beter leven, geschreven door mijn jeugdidool Tina Turner op haar 81-ste, de leeftijd van mijn moeder. Tina was in mijn jeugd een van mijn grootste inspiratiebronnen: haar power, haar voor mij magische muziek. Bijna al haar nummers waren voor mij favoriet. Mijn […]

Lees verder...
Kracht van intentie

De kracht van intentie bij loopbaancoaching

Voor mij als coach is het altijd genieten als er kleine wondertjes gebeuren. Wondertjes die mede het gevolg zijn van de werking van de universele principes. Zo komen er regelmatig mensen in mijn praktijk met loopbaanvragen die we kunnen samen vatten met de kernvragen: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? hoe ga […]

Lees verder...
ego-imago

Verslaafd aan liefde

Tijdens coachtrajecten raad ik mensen vaak aan het boek ‘Verslaafd aan liefde’ van Jan Geurtz te lezen, tegenwoordig ook als luisterboek te bestellen. Jan legt op een hele begrijpelijke manier uit wat er gebeurt als we ons ego of persoonlijkheid ontwikkelen. Hierdoor raken we afgescheiden van ons diepere zelf en onze ware natuur. Onze ware […]

Lees verder...
onderzoeken

Onderzoeken voorbij het weten

Als we mensen coachen en begeleiden dan nodigen we ze regelmatig uit om iets te onderzoeken. Soms kijken mensen dan enigszins verrast omdat ze het antwoord al weten. En juist hier ligt de grootste barricade voor het onderzoek. Immers als we het antwoord al weten waarom zouden we het dan nog moeten, of gaan onderzoeken? […]

Lees verder...
Bezieling

Volg jij jouw bezieling?

In onze leiderschapsprogramma’s staan we regelmatig stil bij wat iemand bezielt. We kennen bezieling onder verschillende termen zoals je eigen diepere intentie, missie, roeping, inner purpose of zielspad. Het gaat om het ontdekken van jouw ware potentieel en wat nodig is om dit ten behoeve van een betere wereld te verwezenlijken. Maar als we die […]

Lees verder...
trilling - energiefrequentie

Zo ervaar je meer ontspanning, openheid en kracht

Wij werken in onze programma’s vanuit het holistische wereldbeeld. Hierbij gaan we ervan uit dat alles bestaat uit energie. Het interessante hiervan is dat we er hiermee van uit gaan dat ook alle gevoelens, emoties en gedachten uit energie bestaan. Deze energie heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling. Een gesprek is als het ware […]

Lees verder...
Vogels

Geloofwaardige wendbare organisatievernieuwing met deze 4 principes

Veel organisaties zijn op dit moment aan het verkennen hoe ze als organisatie meer wendbaar kunnen worden. Een organisatie is pas wendbaar als er wendbare mensen werkzaam zijn. Dit vraagt wendbaar leiderschap van iedereen. De gewenste verandering gaat eerst door alle mensen heen, wat o.a. vraagt om bewustzijnsontwikkeling en het versterken van de emotionele competentie […]

Lees verder...
regenboog - volledig potentieel

Benut je volledig potentieel

We hebben ons mond vol van potentieel benutten. Iedereen vindt het belangrijk dat we ons potentieel benutten. We zijn ons er ook steeds meer van bewust dat we alle potentieel nodig hebben om in te kunnen spelen op de complexe werkelijkheid om ons heen. Dat we dit niet meer redden met alleen het accent op […]

Lees verder...
complexiteitsmature

Hoe complexiteitsvolwassen ben jij?

In het ontwikkelen van agile of wendbaar leiderschap worden nieuwe leiderschapscompetenties gevraagd. Het World Economic Forum (WEF) heeft het over future skills die we nodig hebben om effectief om te gaan met de vierde industriële revolutie. In deze toekomstige vaardigheden staat complex problem solving op nummer 1 en zo zijn emotionele intelligentie en cognitieve flexibiliteit […]

Lees verder...
intuitie

Versta jij je intuïtie?

De complexe wereld waarin we leven, laat zich steeds minder plannen, voorspellen en beheersen. Het vraagt steeds meer om aanvoelen en inspelen op wat er wil gebeuren. Leiderschap wordt in een complexe wereld steeds meer uitgenodigd om het leven vanuit de ratio in te wisselen door te leven vanuit gevoel en intuïtie (waarbij ratio ook […]

Lees verder...
Maskers

Ben ik mijn ego of heb ik een ego?

Als een baby geboren wordt heeft het nog geen zelfbesef en ook nog geen denk- of gedragspatronen aangelegd. Op basis van de genen, het voorbeeld van de ouders, de opvoeding, de normen en waarden, cultuur en het geloof van de ouders en/of andere belangrijke mensen tijdens de opvoeding (zoals leraren) en de gebeurtenissen en ervaringen, […]

Lees verder...
Holle boom

Waarden in organisaties en teams vaak waarde-loos

Ik kom regelmatig in (management)teams waar managers klagen dat medewerkers geen verantwoordelijkheid nemen of tegenwoordig met een ander woord eigenaarschap tonen. De frustratie en onmacht zijn dan vaak merkbaar. Hoe komt het toch dat ‘ze’ (de mensen) het niet doen, terwijl ze toch weten dat het een kernwaarden is van de organisatie die duidelijk is […]

Lees verder...
Eend met kleine eendjes

Zelfcompassie als medicijn

Afgelopen zomer heb ik weer veel kleine eendjes achter hun ouders zien zwemmen tijdens het wandelen. Elke keer voel ik die golf van warmte door me heen gaan met de gedachte ‘o, wat ontzettend schattig’. In het begin zwemmen er wel 10 van die kleine donsjes en dat worden er steeds minder. Bij een stel […]

Lees verder...
Onzekerheidsvaardig

Hoe onzekerheidsvaardig ben jij?

We leren ons al heel jong allerlei mechanismen aan om met angst en onzekerheid om te gaan. We zoeken hierbij extern houvast bij anderen of in regels waarbij we gericht zijn op zekerheid en duidelijkheid. Extern houvast kun je zien als een beweging van buiten naar binnen: iets vanuit buiten kan mijn gevoel van angst […]

Lees verder...
Vogelzwerm

De 9 principes van agile leiderschap

Wendbare of agile organisaties bestaan uit wendbare mensen. Leidinggevenden en medewerkers die in staat zijn met hun persoonlijk leiderschap (bewustzijn en gedrag) tot het snel en flexibel aanpassen en effectief reageren op nieuwe, snelle en technologische ontwikkelingen. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam beschrijft in zijn boek ‘omwenteling’ (2019) de volgende […]

Lees verder...
dominostenen gestopt

Aanvaarden van onzekerheid is start van transformatie

Na zo’n drie maanden intelligente lock-down zijn we nu bezig met een intelligente start-up. Het is ondertussen een bekende term geworden en iedereen noemt hem terwijl het begrip drie maanden geleden nog nergens bekend was. Het zou wel eens het woord van het jaar 2020 kunnen worden. Maar wat is precies deze intelligentie, waarin onderscheidt […]

Lees verder...
Onzekerheid

Kans om juist nú te leren omgaan met onzekerheid

Bedrijven en corona taskforces zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om na de intelligente lockdown te zorgen voor een verantwoorde terugkeerstrategie naar kantoor met  verschillende back-to-the-office scenario’s vanaf juni. Opvallend zijn de verschillen ten opzichte van het landelijke beleid. Waar landelijk 30 personen mogen samen komen, beperken veel bedrijven dit tot (veel) minder. Het […]

Lees verder...
druppels op blad

Tussen stimulus en respons heb je een keuze

Tussen stimulus en respons is er een ruimte. In die ruimte is er een keuzeom ons antwoord te kiezen. In onze reactie ligtonze groei en onze vrijheid. — Victor Frankl We worden nu meer dan ooit uitgedaagd om niet primair, maar met intentie en bewustzijn te reageren op de omstandigheden om ons heen. Verontwaardiging met datgene […]

Lees verder...
Growth mindset

Growth mindset cruciaal voor wendbaar leiderschap

Van het boek Mindset dat psycholoog Carol Dweck in 2006 schreef, zijn inmiddels miljoenen exemplaren verkocht en het begrip Growth mindset is opgenomen in het Nederlandse taalgebruik. Zo is het ontwikkelen van een Growth mindset binnen Microsoft wereldwijd de drager voor de sociale transformatie: zij ontwikkelen al jaren een cultuur, leiderschap en infrastructuur die de […]

Lees verder...
Niet doen - observeren

‘Niet doen’ is wat anders dan iets of niets doen

Bij bewustzijns- en leiderschapsontwikkeling worden mensen zich bewust van hun persoonlijkheid of ego met haar gewoontepatronen of overlevingsmechanismen. Deze gewoontepatronen zijn meestal al vroeg in het leven ontstaan om zich te beschermen tegen kwetsbaarheid, onzekerheid en afwijzing. Het zijn patronen die zich laten indelen in de categorie vechten, vluchten of verlammen. Ze kosten energie en […]

Lees verder...
vangnet

Psychologische veiligheid hét fundament voor succesvolle teams en organisaties

Sinds Amy Edmondson het begrip psychologische veiligheid introduceerde – wat in de Nederlandse vertaling van The Fearless Organization (De onbevreesde organisatie) toegelicht wordt – is iedereen ervan doordrongen dat psychologische veiligheid hét fundament vormt onder elk succesvol team en bedrijf. Met psychologische veiligheid bedoelen we dat we leven en werken in een klimaat waarin mensen […]

Lees verder...