VerDieping oosterse filosofie en non-dualiteit

Daarbuiten, achter alle gedachten van goed en kwaad, van meer en minder, van beter en slechter, is een veld. Daar zal ik op je wachten.

— Rumi

filosofie van het oosten en non-dualiteit

Een intensieve VerDieping van jouw persoonlijk leiderschap
Deze 2-daagse is ontstaan vanuit de behoefte van deel­nemers aan het leiderschapsprogramma Power of Presence. Vanuit verschillende deelnemers kwam meermalen de vraag komt er nog een vervolg en wat kunnen we doen om de inzichten en ervaringen te blijven herinneren en ons bewustzijn nog verder te ontwikkelen? Dit omdat de waan van de dag er vaak voor zorgt dat als we het niet onderhouden terug kunnen vallen in oud gedrag en oude mindset.

Meer verticaal en filosofie van het Oosten
Tijdens het programma Power of Presence en zijn voorganger Verbindend Leiderschap heb je kennis gemaakt met elementen van de psychologie van het Westen en met de filosofie van het Oosten.

Van Tweeheid naar Eenheid
Zoals in de naam ligt opgesloten, gaan we verder en dieper in het traject van bewust-zijns-ontwikkeling. Als we verdieping zoeken dan betekent dit de beweging van afdalen, diepte zoeken; dus meer verticaal Zijn en minder Doen. Het accent zal gedurende deze twee dagen meer liggen in de benadering vanuit de oosterse filosofie en het creëren van de randvoorwaarden zodat het bewuste zijn zich kan laten zien.

Vanuit de persoonlijkheid identificeren we ons met lichaam, denken en voelen. Vaak krijgen we hier te maken met de situatie van twee-heid. Als we in de omgeving iets zien, horen, ruiken etc. wat we niet goed vinden, liever anders willen of willen veranderen dan is er een verschil tussen wat ik wil en hoe het werkelijk is; twee-heid. Dit kan ook in jou plaatsvinden. Je ervaart een gevoel of een gedachte die je niet zou willen voelen of willen denken. Ook hier is er een verschil tussen wat jij wilt en hoe het op dat moment in werkelijkheid is; ook twee-heid. Je aanvaardt niet volledig de werkelijkheid van dat moment en zo ontstaat er in jou een “gevecht”; een verdeeldheid tussen dat wat is en hoe jij het zou willen.

Het pad van non-duale bewustzijnsontwikkeling gaat niet over het veranderen van de situatie, gedachten of gedrag. Je hebt, en je bent, geen probleem. Jouw ontwikkeling vindt plaats door de volledige aanvaarding van jezelf en dat wat is. Alleen aanwezig zijn en blijven bij alles wat zich voordoet in je gewaarzijn. Dat vraagt dat je lichaam zo stil als mogelijk is.

Werkvormen
In deze twee dagen gaan we aan de slag met jouw gewaarwording en wat zich in het hier en Nu bij jou aandient. Vanuit de non-duale visie dat alles al aanwezig is en dat ontspanning van de geconditioneerde persoonlijkheid (niet doen) het pad van ontwikkeling bevordert zullen we “werken” met verstilling, reflectie, ontspanning, lichaamswerk, zelfonderzoek, (aikido) filosofie en meditatie. Al deze vormen zijn erop gericht om meer ontspannen aanwezig te zijn in je lichaam. Hierdoor verdiept het contact met wie je in essentie bent en raken je lichaam en geest diep ont-spannen.

Voor wie
Deze 2-daagse Intensive is bedoeld voor deelnemers aan het leiderschaps­programma Power of Presence, zijn voorganger Verbindend Leiderschap en voor mensen die een verdieping zoeken in de bewustzijnsleer.

Enkele reacties van deelnemers
“Opnieuw impactvol en verdiept op de essentie van Power of Presence.”
“Het heeft me echt geholpen de PoP-principes te herinneren en ze nog meer te verinnerlijken.”
“Leuk om kennis te maken met deelnemers uit andere groepen. Zo voelbaar dat we eenzelfde taal spreken met elkaar, doordat we allemaal Power of Presence hebben gedaan.”

Wanneer
Donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2023. Meer informatie over locatie en investering volgt.

Begeleider
De begeleiding is in handen van Wijnand Schreurs.

Aanmelden