Tweedaagse masterclass bewust managen van de onderstroom

Masterclas

Als je de volgende vragen en dynamiek herkent in jouw organisatie of team(s) waar je leiding aan geeft, dan is deze Masterclass iets voor jou:

 • Je hebt wel eens gehoord van het belang van de onderstroom in effectieve teams en voor goede resultaten, maar weet niet precies wat dit inhoudt en welke rollen dit van jou vraagt als leidinggevende.
 • De teamleden zijn niet bereid of in staat om effectief met elkaar samen te werken, omdat de onderlinge relaties niet goed zijn en/of omdat er nog oud zeer in het team aanwezig is.
 • De energie is laag en sfeer in het team is negatief en dit heeft impact op de resultaten van het team en je vraagt je af hoe je deze energie en sfeer om kunt zetten naar positief.
 • Je besteedt veel aandacht aan de inhoud van het werk zoals doelstellingen en resultaten, processen en KPI’s, maar beseft dat de onderlinge samenwerking het verschil maakt en je vraagt je af hoe je deze groepsdynamiek effectief begeleidt.
 • Je beseft dat relaties zich niet laten oplossen of fixen en je vraagt je af welke tools je kunt inzetten zodat een effectieve samenwerking in het team ontstaat met constructieve onderlinge verbindingen.

Bovenstroom en onderstroom
Deze tweedaagse Masterclass gaat over het effectief begeleiden van de bovenstroom en onderstroom. De bovenstroom, dat wat je kunt zien en horen, gaat over inhoud, feiten, taken, doelstellingen, resultaten, structuur, beleid, procedures, systemen en processen en is vooral rationeel en analytisch van aard. Echter, veel van wat er in een organisatie speelt, speelt zich af in de onderstroom.

De onderstroom gaat over cultuur, relaties, rol- en psychologisch contract, gevoelens, emoties, vertrouwen en sociale veiligheid en is vooral systemisch van aard. De onderstroom gaat over non-verbale communicatie en wat niet gezegd, maar gevoeld wordt. Dat betekent dat voor de onderstroom vooral je lichaam en zintuigen je instrument zijn.

De bovenstroom vraagt vooral om analytische vaardigheden. Om de onderstroom te kunnen aanvoelen is aandacht in het nu, systemisch bewustzijn en emotionele intelligentie nodig. Dat betekent dat de onderstroom vooral beroep doet op je hart- en buikintelligentie: je voelt het in het hier en nu als je er voldoende aandacht voor hebt.

Effectieve leiders en leidinggevenden hebben aandacht voor het volledige spectrum (360 graden) van de boven- en onderstroom.

Wat kun je verwachten?
In deze Masterclass werken we aan je systemisch bewustzijn: je gaat ervaren dat alles met alles samenhangt en alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Systemisch kijken gaat over ordening, de samenhang van onderlinge relaties, uitwisseling en je eigen plek en kracht. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan het belang van emotionele intelligentie voor het effectief werken met de onderstroom. Je gaat ervaren dat emoties een vorm van intelligentie zijn en dat we deze emoties kunnen benutten voor het eigen welzijn, het welzijn van het team en van de organisatie. Na afloop van de tweedaagse Masterclass Bewust managen van de onderstroom:

 • Ben je beter in staat te begrijpen en uit te leggen wat het cruciale belang van onderstroommanagement is in teams en bij transformatieprocessen in een complexe organisatie.
 • Kun je de aspecten die een rol spelen in de bovenstroom en onderstroom onderscheiden.
 • Weet je een juiste rolopvatting en interventies te kiezen die aansluiten bij onderstroommanagement.
 • Heb je geleerd beter om te gaan met het spanningsveld in de wereld van taak- en resultaatgerichtheid en in de wereld van relaties en potentieel.
 • Kun je inzichtelijk te maken wat de relatie is tussen de actuele onderstroom en de historische context en hoe die effect heeft op de (team)cultuur.
 • Weet je beter om te gaan met weerstand en verschillende referentiekaders.

Alle deelnemers oefenen heel concreet tijdens deze dagen met de rol van procesbegeleider en het begeleiden van de boven- en onderstroom. Hierin ervaar je:

 • Wat de impact is van jouw persoonlijkheid en eigen mindset (overtuigingen, controlemechanismen, waarden, gevoel en emoties) in de onderstroom.
 • Wat de impact is van jouw mindset in de relatie tot de ander(en).
 • Welke interventies in de onderstroom wel en niet effectief zijn.
 • Hoe je effectief kunt omgaan met weerstand.
 • Het belang van emotionele intelligentie en de kracht van aandacht voor onderstroommanagement.

We bieden twee aaneengesloten trainingsdagen aan inclusief avondprogramma en overnachting.

Iets voor jou?
Interesse in deze masterclass of wil je meer informatie? Stuur dan een bericht via de contactpagina.

In company
We bieden deze Masterclass ook aan als in company training.
Voor informatie hierover kun je per mail een offerte aanvragen.