Leiderschap vanuit universele principes

universele principes

Al eeuwenlang worden universele principes of (natuur)wetten onderzocht en van generatie op generatie overgedragen. Dit onderzoek heeft op veel plekken in de wereld en in verschillende tijden plaatsgevonden. Ondanks interpretatieverschillen is er een rode draad te destilleren: 7 universele principes. Leven in harmonie met deze principes biedt de mogelijkheid om als mens, team, organisatie, samenleving de balans te herstellen. De 7 universele principes zijn bouwstenen voor het werken aan de Power of Presence.

Principe van eenheid of pure potentialiteit (holisme)

Alles wat bestaat in het universum is energie. Alles wat bestaat komt voort uit één en dezelfde eenheid of bron: de kracht die alles schept en in stand houdt. Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden. Het geheel bevat alle delen en de delen bevatten het geheel. Het achterliggende veld van intelligentie is het universeel bewustzijn en potentialiteit. Alles keert uiteindelijk weer terug tot deze eenheid. Alles wat bestaat was eerst een gedachte voordat het tot uiting kwam in de stoffelijke dimensie.

Uit een gedachte vloeit een schepping voort. Alles wat in onze gedachten is, zullen we manifesteren. Iedereen heeft toegang tot dit universele bewustzijn met alle potentieel en de mogelijkheden die het heeft.

Verkennende, trage vraag bij dit principe:

 • Hoe zijn je omstandigheden en ervaringen het resultaat van je gedachten?

Principe van overeenkomstigheid

“Zo boven, zo beneden”: dat wat er in de ‘buitenwereld’ gebeurt, wordt op een of andere manier weerspiegeld in ons persoonlijke leven. Alles wat we kunnen verbeelden, kan zich manifesteren. Dat wat in de ‘buitenwereld’ gebeurt, wordt weerspiegeld in ons persoonlijke leven. Jouw gedachten en handelingen weerspiegelen zich in het universum en wat er in het universum gebeurt, wordt op een of andere manier in jou gereflecteerd. Alles wat aandacht krijgt, groeit: hoe meer je je concentreert op een idee, hoe meer van het potentieel in het bewustzijn vorm en structuur begint aan te nemen.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Wat zijn de terugkerende lessen in jouw leven? Welke verandering is er in jouw ervaring, elke keer dat je een van deze lessen tegenkomt?
 • Hoe kan je veranderen om de situatie anders te bekijken?
 • Hoe zou een dieper begrip van de onzichtbare wereld jouw leven en werk in de zichtbare wereld kunnen inspireren?

Principe van trilling en verandering

Alles wat bestaat is beweging, want alles is energie. Niets is in rust, alles beweegt, alles trilt. Alles verandert voortdurend; niets blijft ooit hetzelfde. Alles heeft een eigen uniek trillingspatroon. Ook elke gedachte, emotie of gemoedstoestand. Onze gedachten en emoties en onze bewuste en onbewuste overtuigingen bepalen onze trillingen en dus wat we uitzenden. Er bestaan verschillende niveaus van bewustzijn: Bèta, (gewoon waakbewustzijn) Alfa (ontspannen bewustzijnsstaat), Thèta (staat waarin we dromen) en Delta (universeel bewustzijn).

Het principe van harmonische resonantie
Gelijke patronen of frequenties hebben de neiging om met elkaar mee te gaan trillen. Hogere trillingen kunnen lagere trillingen transformeren (liefde kan bijvoorbeeld angst transformeren). De hoogste trilling is pure liefde. Energie volgt de weg van de minste weerstand.

Het principe van aantrekkingskracht
We trekken aan wat we zelf uitstralen. Soort zoekt soort. Vibraties met gelijke frequenties trekken elkaar aan. Wat je denkt, zul je teweeg brengen. Hoe sterker het signaal is dat jij als rentmeester van het potentieel uitzendt, hoe meer je de randvoorwaarden en omstandigheden aantrekt die nodig zijn om het potentieel werkelijkheid te doen worden. Rentmeester zijn van potentieel betekent dat je de hele tijd intuïtief naar dat potentieel luistert en je erdoor laat leiden. Het vraagt dat je de energie van het potentieel volgt.

Het principe van aandacht
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Ons energiesysteem reageert op dat waar we onze aandacht op focussen en op de mate waarin we dat doen. Intentie is de wens zonder gehechtheid aan het resultaat. Je leeft in de wijsheid van de onzekerheid. Je geniet van elk moment van de reis. Je intentie is voor de toekomst, maar je aandacht is het heden.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Wat voor soort mensen en ervaringen trek jij aan in jouw leven? Wat vertellen deze mensen en ervaringen jouw over de energie die jij uitstraalt en over hoe anderen jouw persoonlijke aanwezigheid waarnemen?
 • Hoe verhoud jij je tot verandering? Hoe kan jij je eenvoudiger door de golven van verandering laten dragen en met verandering samenwerken, in plaats van je ertegen te verzetten?

Principe van polariteit

Niets bestaat op zichzelf; dingen bestaan alleen in relatie tot hun tegendeel. Tegenstellingen zijn daarmee relatief, en dus nooit absoluut. Alles is duaal en heeft twee polen. Alle verschijningsvormen en alle emoties bevinden zich tussen twee uitersten: hoog – laag, warm – koud, optimisme – pessimisme, donker – licht, eb – vloed, haat – liefde, dichtbij – ver weg.

Tussen de polen bevindt zich een wereld van mogelijkheden. We kunnen alleen iets waarnemen als het zich onderscheidt van iets anders. Zonder verschil is er geen waarneembaar universum. Een beweging tussen twee polen bestaat uit een actie en een reactie.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Waar zit je vast in een situatie of een probleem?
 • Hoe kan je dieper op die situatie of dat probleem ingaan om de oplossing te vinden die erin besloten ligt?
 • Waar raak je gevangen in de gedachte dat er maar een beperkt aantal mogelijkheden zijn? Waar denk jij zwart-wit? Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er als je je geest en hart openstelt voor de realiteit van een oneindig aantal mogelijkheden?
 • Heb je een voorbeeld in jouw leven waar een tegenslag uiteindelijk tot succes heeft geleid?

Principe van ritme

Alles heeft een ritme. Elk persoon, elke plaats en situatie heeft een eigen energie, pulsering, ritme en stroming. Het ritme van je ziel is je ware, fundamentele ritme. Wanneer je hierop afstemt, kom je tot afstemming en in harmonie met jezelf. Je kunt het ritme bewust toepassen om in balans te komen met jezelf; leef met het principe van ritme in plaats van er door geleefd te worden.

Veranderingen kennen een cyclische beweging. Dit is het grondpatroon van het leven en stopt nooit. Alle delen van je leven en werk bevinden zich in een natuurlijk ritme van eb en vloed. Ook ons lichaam en onze emoties hebben ritmes en stromingen.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Hoe ervaar jij het principe van ritme in jouw leven? Wat zijn de terugkerende cycli, zowel fysiek als emotioneel?
 • In welke mate sta jij de slinger van emotie en levenservaring toe om breed en vrij uit te zwaaien? Wat kan je veranderen om de slinger nog vrijer te laten zwaaien, zodat je alles wat het leven te bieden heeft, kunt omarmen?
 • Wat in jouw leven en werk is groeiende en komt hoger? Wat is stervende en ebt weg? Helpt dit jou?

Principe van oorzaak en gevolg

Wat je zaait, zul je oogsten. Wat je geeft, zul je ontvangen. Er is een oorzaak voor elk gevolg en een gevolg voor iedere oorzaak. Toeval bestaat niet omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Iedere actie veroorzaakt een reactie en iedere reactie wordt veroorzaakt door een actie. Niets gebeurt zo maar.

We kunnen bewuste ‘veroorzakers’ worden met een zuivere intentie, een gevoel van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en het vermogen om onze vrije wil te gebruiken om bewuste keuzes te maken. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Welke oorzaken heb jij in gang gezet die tot gewenste gevolgen in jouw leven of werk geleid hebben?
 • Op welke manieren heb jij jezelf gesaboteerd door te kiezen voor oorzaken die niet de gevolgen opleveren die je verlangt?
 • Op welke manier sta jij toe dat jouw leven of leiderschap het gevolg is van externe oorzaken?
 • Hoe kun jij de verantwoordelijkheid voor jouw leven of leiderschap terugnemen, waarbij je een keten van oorzaken en gevolgen creëert die je vooruit helpt en die de realisatie van jouw potentieel ondersteunt?

Principe van geslacht

In alles is yin en yang, mannelijke en vrouwelijke energie aanwezig. Niet alleen op het fysieke vlak maar ook op het mentale vlak. Beide energieën zijn noodzakelijk om volledige manifestatie te laten plaatsvinden. In elk creatief proces moet sterke, assertieve actie (mannelijk) in balans zijn met reflectie, contemplatie en zachte flow (vrouwelijk).

Het principe van rijping
Alles komt op zijn tijd. Er is een natuurlijke draagtijd voor alle dingen. Haast is een symptoom van angst dat we ons doel niet zullen bereiken.

Verkennende, trage vragen bij dit principe:

 • Hoe goed houd jij sterk, assertief optreden in balans met reflectie, contemplatie en zachte flow?
 • Vertrouw jij erop dat jouw visies zich zullen manifesteren of probeer jij te manipuleren dat er snel resultaten komen, uit angst dat ze misschien nooit tot stand komen? Als je geen vertrouwen heb dat ze zullen plaatsvinden, hoe kan je dan je houding veranderen en leren vertrouwen?

Ben jij een senior leider of ervaren professional en wil je een volgende stap zetten in je bewustzijn en effectiviteit als leider? Wil je je leiderschap meer van binnenuit vorm geven en ben je op zoek naar persoonlijke verdieping? Het Power of Presence leiderschapsprogramma helpt je jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten en geeft een krachtige impuls aan je leiderschapskwaliteiten.