Leiderschap vraagt om innerlijk management

innerlijk management

Als we aan management denken dan associëren we dit vaak met de buitenwereld: business management, bedrijfseconomisch management, financieel management en dergelijke. We vergeten hierbij naar mijn mening eigenlijk de meest wezenlijke, namelijk innerlijk management.

Innerlijk management

Onder innerlijk management versta ik het managen van jouw emoties, gevoelens, energieën en gedachten. Hier ligt de kern van waarachtig leiderschap. Leiders onderscheiden zich namelijk op het moment dat er crises is of dat er heftige dingen gebeuren door de manier waarop zij met de situatie omgaan. In plaats van dat ze zich door de situatie of omstandigheden laten bepalen of meeslepen door hun eigen emoties of gedachten, handelen ze vanuit innerlijke rust, diep weten vanuit hun eigen innerlijke bron of koers.  

De buitenwereld is continu in beweging en in verandering. We hebben geen controle meer over de buitenwereld en we worden iedere dag verrast door gebeurtenissen en incidenten. Op dit moment ervaren we dit letterlijk en figuurlijk aan den lijve. Onder buitenwereld versta ik ook het omgaan met de emoties, energieën, gevoelens, gedachten en uitspraken van andere mensen. Als je innerlijk management niet goed is, word je een slaaf van de omgeving. Wat buiten gebeurt, gebeurt dan ook van binnen: buiten paniek binnen paniek, buiten onrust van binnen onrust. Je moet dan steeds de buitenwereld en situatie managen. En stel dat je leiding geeft aan 20, 200 of 2000 mensen dan moet je naast de situatie en veranderingen ook nog even zoveel minds, gevoelens en emoties managen. 

Slaaf van de omgeving

Als je geen management hebt over je eigen gedachten, gevoelens, energie en emoties, ben je net als een boei die op de zee drijft zonder dat zijn anker in de bodem van de zee is verankerd. Als het rustig weer is, drijft de boei rustig op de zee. Als het begint te waaien of stormen, vliegt de boei van links naar rechts. De wind bepaalt de richting van de boei, omdat de boei niet is verankerd in de bodem. Dus als we geen ankerpunt in onszelf hebben, zijn we overgeleverd aan de grillen en grollen van de buitenwereld. Je wordt heen en weer geslingerd en je gedachten, gevoelens en emoties reageren impulsief op de situatie in de buitenwereld of op de gevoelens, emoties van andere mensen. Vaak wordt de situatie hierdoor niet beter maar juist slechter, omdat we terecht komen in een “spel” van aanvallen en of verdedigen waarbij ego een grote rol speelt.

Op het moment dat je niet in staat bent om je eigen gedachten, gevoelens, energieën en emoties te reguleren, ontstaat er veel stress in je lichaam. Spierspanning neemt toe, ademhaling gaat omhoog soms eindigend in benauwdheid of hyperventilatie. Je bent dan in ieder geval een slechte manager voor jezelf en indirect hiermee ook voor je omgeving. Want naast dat je roofbouw pleegt op je eigen lichaam, heeft dit ook vaak nadelige invloed op de mensen in je omgeving die dan ook vaak gestrest raken en zo creëren we een vicieuze cirkel.

In deze tijd merken we dat het aantal mensen dat gestrest is of een burn-out heeft, steeds groter wordt. Veel mensen willen leren hun stress te managen of te reduceren. Veelal wordt de stress ook toegeschreven aan het werk. Ook hier speelt innerlijk management een belangrijke rol in de vorm van hoe jouw innerlijke patronen reageren op de situatie en hoe jij hiermee om kunt gaan.

Leidinggeven vanuit innerlijke dimensie

Bewustzijn is de sleutel om met al deze situaties om te gaan. Je bewust worden en bewust zijn van jouw reactiepatronen onder druk of stress en leren om hiermee anders om te gaan, is een belangrijke ontwikkeling. Je niet in beslag laten nemen door je gedachten, emoties en gevoelens ook al schreeuwt je lichaam om reactie, maar in contact staan en blijven met je eigen innerlijke koers. En vanuit deze innerlijke dimensie word je je bewust van, en “vang” je de gevoelens, emoties en gedachten op. Deze bron ligt dieper en is iets anders dan je gevoel. Het is een ruimere staat van bewustzijn die ondersteunend werkt, waardoor je meer vanuit rust en ruimte in het leven staat. Als je regelmatig met deze dimensie in contact komt (of oefent) dan verandert jouw Presence hierdoor enorm. Het woord uit-straling is terecht treffend: uit-straling is een weerspiegeling van de binnenwereld.

In het leiderschapsprogramma Power of Presence leren we mensen om vanuit deze vorm van innerlijk management leiding te geven.