Los je problemen op of ga je uit van het potentieel?

potentieel flow with

Wij baseren onze programma’s onder meer op de filosofie en het gedachtegoed van Transformational Presence van Alan Seale. Een van de oefeningen hierbij is inzicht en ervaring op te doen met twee verschillende benaderingen van zaken: probleemoplossende benadering, ook wel ‘pushing against’ genoemd en de potentieelgerichte benadering, ook wel geduid met ‘flow with’ of ‘partnering with’.

Pushing against

De benadering van ‘pushing against’ kennen we allemaal. Er is een probleem en dat willen we oplossen, fixen. Het liefst zo snel mogelijk. We richten ons op KPI’s en targets die we in een kalenderjaar moeten realiseren. We willen doelen en resultaten bereiken en deze liggen in de toekomst. De probleemoplossende benadering begint met de gewenste uitkomst van een probleem en vervolgens gaan we op zoek naar mogelijkheden om deze uitkomst te bereiken. Het aantal mogelijkheden is ingeperkt, want de gewenste uitkomst staat immers al vast. Deze focus sluit andere mogelijkheden en potentieel uit. ‘Pushing against’ gaat er vanuit: wat wil ik dat er gebeurt? Dit levert vaak spanning op bij mensen en in onderlinge samenwerking, omdat de omstandigheden voortdurend wijzigen. De wereld is niet maakbaar, ook al zit deze suggestie in ons targetdenken wel opgesloten. Deze aanpak gaat uit van voorspellen en beheersen (plan & control). 

Flow with

‘Flow with’ of ‘partnering with’ wordt ook wel de potentieelgerichte aanpak genoemd. Deze aanpak werkt precies andersom: we maken eerst contact met het onderliggende potentieel, dan kijken we naar de mogelijkheden om te kiezen welke mogelijkheden we in de praktijk zullen brengen. En dat leidt ons dan naar de uitkomst. Het effect van deze aanpak is dat er zoveel meer uitkomsten mogelijk zijn dan je ooit had kunnen bedenken.

Deze aanpak erkent de huidige situatie en problemen, maar voedt deze niet. ‘Flow with’ richt zich op het potentieel dat beschikbaar is en zich wil ontvouwen. De potentieelgerichte aanpak gaat uit van de vraag: wat wil er (voor mij) gebeuren? Wat is het potentieel dat tevoorschijn wil komen? Wat wil hier echt gebeuren of zichtbaar worden? Deze aanpak gaat uit van aanvoelen en inspelen (sense & respond).

5 stappen van de potentieelgerichte aanpak

De potentieelgerichte aanpak vraagt allereerst om met volledige aandacht en ontspannen aanwezig te zijn in het hier en nu. Volg daarna de volgende stappen:

  1. Bepaal het onderwerp en bepaal dan het potentieel.
  2. Belichaam dat potentieel door contact te maken met de energie van dit potentieel. Dit is even wennen. Het vraagt om letterlijk in het energieveld te stappen van het gerealiseerde potentieel en nieuwsgierig te zijn naar wat je in het hier en nu ervaart. Hiervoor heb je al je intelligenties nodig: je hoofd, hart en buik.
  3. Luister vervolgens naar de informatie/boodschappen/signalen die je krijgt via je hoofd, hart en buik. Zijn deze uitgelijnd of niet? Ervaar je ergens een angst of twijfel? Wat is de verschuiving of shift die plaats wil vinden? Welke doorbraak staat er op het punt te gebeuren? In jezelf, in het team of in het project? Welk commitment vraagt dat van jou in zijn en doen?
  4. Volg het potentieel. Wat laat het jou zien? Welke focus mag er zijn in de komende 6 maanden, 30 dagen, 7 dagen en 24 uur.

Op deze manier zijn alle acties direct gelinkt aan het hogere doel, het grotere potentieel. Deze manier van werken zijn we niet gewend. We zijn vooral gewend te werken met analyses vanuit onze hoofdintelligentie. Maar in de huidige complexe wereld zijn nieuwe leiderschapsvaardigheden nodig die vragen om aanvoelen en inspelen op de voortdurend wisselende omstandigheden.

Power of Presence

De potentieelgerichte aanpak vraagt aandacht in het hier en nu en open staan voor de informatie die in je hoofd, hart en buik aanwezig is. Dus niet alleen in je hoofd waar de  analytische kracht zit.

We kunnen leren om aanwezig te zijn bij wat er gebeurt zonder direct te reageren. Zodat we vanuit rust en aandacht bij gebeurtenissen en omstandigheden zijn. We kunnen ervoor kiezen om te luisteren en te voelen waar we op dat moment aandacht aan moeten besteden. Zodat we bewust onze reactie kiezen.

Door te pauzeren om te luisteren en te voelen, verandert er iets in onze relatie tot wat er gebeurt. We worden minder gedreven door primaire impulsen of oplossingen uit het verleden.

Trage vragen:

  • Welke benadering gebruik jij het meest: de probleemoplossende of potentieelgerichte aanpak?
  • Wat wordt er mogelijk als je vaker de potentieelgerichte aanpak hanteert?

Meer weten of Power of Presence? Deze ‘flow with’-aanpak is een van de manieren om de kracht van jouw eigen ‘presence’ te ervaren. Nieuwsgierig geworden hoe we je de probleemoplossende en potentieelgerichte aanpak in onze programma’s laten ervaren, neem dan contact met ons op.