Power of Presence – leiderschap vanuit nu (#1)

Bloem

Dit is het 1e deel (van 5) als introductie op het programma Power of Presence – leiderschap vanuit nu. Deel 1 gaat over de noodzaak van Power of Presence.

Power of Presence is noodzakelijk om adequaat te reageren op het hedendaagse tempo van (technologische) ontwikkelingen. De complexiteit, mogelijkheden en bedreigingen uit de vierde industriële revolutie vraagt om andere vaardigheden en vermogens en een verruimde staat van  bewustzijn. Om ons aan te passen aan de complexiteit, de mogelijkheden en bedreigingen uit de vierde industriële revolutie is een nieuw bewustzijn en zijn andere vaardigheden nodig. Het is hiermee geen nieuwe hype of ‘nice to have’, maar een noodzaak om te overleven in de toekomstige maatschappij waarbij disruptieve ontwikkelingen ons leven en werken domineren.

Power of Presence benadrukt het belang van een verruimd bewustzijn als sleutel tot succes van wendbare organisaties. Power of Presence gaat over een staat van aanwezig zijn waarin we in staat zijn adequaat af te stemmen op het hier en nu en vrij zijn van angsten. Het is een bewustzijnsstaat waarin we de angsten van het ego en haar overlevingsmechanismen doorzien en vanuit onze natuurlijke staat acteren, ongeacht de omstandigheden. De activiteiten en maatregelen van ‘doen’ kunnen werken als een hefboom om tot een andere manier van werken en een ander niveau van bewustzijn te komen. De activiteiten van ‘doen’ kun je de horizontale dimensie noemen binnen wendbare organisatie. Een verruimd bewustzijn wat raakt aan de staat van wie we ‘zijn’, kun je beschouwen als de verticale dimensie.

Einstein vertelde ons al dat ‘als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd al kreeg’. Problemen kunnen niet worden niet opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau als waarmee ze zijn gecreëerd. Er is wat nieuws en anders nodig. Om adequaat om te gaan met de nieuwe omstandigheden, is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. Dit vraagt om anders organiseren, anders samenwerken en een andere stijl van leidinggeven. Durf, lef en leiderschap zijn de essentiële ingrediënten. Hiermee ligt de sleutel tot wendbaarheid bij het bewustzijn van de leiders en de mensen die in de organisatie werken.

Dit is deel 1 uit een serie van 5 delen uit het e-book Power of Presence – leiderschap vanuit nu. Via onderstaande button kan je dit e-book in zijn geheel downloaden.

Download e-book