Pieter Klaassen

In het programma Power of Presence werken we samen met experts om vanuit een specifieke invalshoek ervaringsgericht te leren. Een van deze mensen is Pieter Klaassen, Aikido filosoof.

Pieter Klaassen

Pieter (1956) ‘werkt’ al meer dan 30 jaar niet meer. Hij beoefent Aikido 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vanuit de filosofie van Aikido en tai chi helpt hij mensen ervaren hoe eenvoudig het is om jezelf sterk neer te zetten, verbinding te maken met anderen en mensen te laten (mee)bewegen.

Ont-wikkeling van authentiek leiderschap start bij ‘Ik’ op basis van 4 principes:

  1. Handhaaf je midden: sta in je eigen kracht en geef geen korting op jezelf;
  2. Wees vol-ledig ontspannen: vechten of vluchten leidt veelal tot ‘verkramping’;
  3. Handhaaf gewicht aan de onderkant: voel dat je zit, staat of ligt;
  4. Zien’ is kijken zonder oordeel; neem het initiatief, wacht niet af; richt je aandacht in alle richtingen: zorg dat er contact is voordat je begint; heb aandacht voor de ander; zorg voor de ander vanuit het zorgen voor jezelf; wees wakker.

De kracht zit in het ervaren of zoals Pieter het altijd zegt: “probeer het niet te begrijpen, want ik snap er na al die jaren ook niks van, maar het werkt. Het is onze natuurlijke staat waarmee we helaas als volwassen mensen het contact mee verloren zijn. Het vergt oefening en training om weer in deze natuurlijke staat terug te keren”.

Steen

“Ik snap er na al die jaren ook niks van, maar het werkt.”

– Pieter Klaassen sr., AikiArt