VerDieping

VerDieping

De VerDieping is ontstaan vanuit de behoefte van deel­nemers aan het leiderschapsprogramma Power of Presence. We kregen meermaals de vraag: “Komt er nog een vervolg en wat kunnen we doen om de inzichten en ervaringen te blijven herinneren en ons bewustzijn nog verder te ontwikkelen?”

De waan van de dag zorgt er immers vaak voor dat we terug kunnen vallen in oud gedrag en onze oude mindset als we de verworven inzichten niet onderhouden. Om in deze behoefte te voorzien, ontwikkelden we een aantal tweedaagse VerDiepingsmodules voor mensen uit ons netwerk en die de Power of Presence hebben gevolgd.

We bieden de volgende modules aan:

filosofie van het oosten en non-dualiteit

VerDieping Oosterse filosofie en non-dualiteit

We gaan dieper het traject van bewust-zijns-ontwikkeling in. We dalen af, zoeken de diepte; dus meer verticaal Zijn en minder Doen. Het accent zal gedurende deze drie dagen meer liggen in de benadering vanuit de filosofie van het Oosten en het creëren van de randvoorwaarden zodat het bewuste zijn zich kan laten zien. Van tweeheid naar eenheid.

Door Wijnand Schreurs

Meer informatie
systemische blik op relaties en potentieel

VerDieping systemische blik op relaties en potentieel

Mensen die met mensen werken, zijn onderdeel van systemen en komen dus systemische dynamieken tegen. Krachten die vaak onbewust je communicatie, je houding en je handelen beïnvloeden. Je onderzoekt vanuit systemisch perspectief je persoonlijke vraagstuk in werk of privé aan de hand van aanwezige dynamieken en patronen, waardoor bewustzijn en ruimte wordt vergroot voor het ontwikkelen van jouw potentieel.

Door Jacqueline van Onzenoort en Jet Centeno

Meer informatie
leven vanuit jouw innerlijk kompas

VerDieping leven vanuit jouw innerlijk kompas

In deze VerDieping gaan we op zoek naar wat jou zin en betekenis geeft in je werk. Contact hebben met je innerlijk kompas is steeds meer noodzakelijk omdat we steeds minder houvast vinden buiten onszelf. Als je kunt werken vanuit je innerlijk kompas, heb je contact met jouw passie en bezieling, met wat jou inspireert en bezielt.

Door Jacqueline van Onzenoort en Vincent Sark

Meer informatie