Golf in branding

Een wendbare organisatie is een lerende organisatie

Om een organisatie effectief aan te passen aan de steeds complexer wordende omgeving, moeten we  anders organiseren. Agile, wendbaar, snel inspelen op nieuwe en onverwachtse ontwikkelingen. Wendbaar organiseren vraagt om continu leren en ontwikkelen. Leren houdt een verschuiving of beweging van de geest in. Door te leren, herscheppen we onszelf. Door te leren krijgen we […]

Lees verder...
Oester

Staat van bewustzijn bepalend voor wendbaar leiderschap

Ik realiseer me steeds meer dat de sleutel voor wendbaar organiseren ligt bij een verruimd bewustzijn van de mensen die er werken. Het bewustzijn van de hoogste leider is hiermee het meest bepalend, omdat zijn visie in hoge mate bepalend is voor de organisatie. In het leiderschapsprogramma Power of Presence verruim je jouw bewustzijn zodanig […]

Lees verder...
Brug

Vertrouwen en veiligheid bestaan niet in teams

Vaak wordt tijdens teamsessies of werkoverleg gezegd “het is hier niet veilig” of “het is hier niet te vertrouwen”. Dit wordt dan soms door sommige teamleden beaamd of door non-verbaal gedrag ondersteund door instemmend te knikken. Vervolgens wordt er dan vaak naar de leidinggevende gekeken met een blik in de ogen van: wil jij dit […]

Lees verder...
Bloem

Emotionele intelligentie basis voor wendbaar leiderschap

80% van effectief leiderschap wordt bepaald door emotionele intelligentie Sinds Daniel Goleman in 1995 het begrip emotionele intelligentie introduceerde in zijn gelijknamige boek, is het begrip – en daarmee de afkorting EQ – wereldwijd bekend. Zijn onderzoek toonde aan dat 80% van succesvol leiderschap wordt bepaald door EQ in plaats van IQ wat lange tijd […]

Lees verder...

Van agile doen naar agile zijn!

De Transformatie: van Agile-Doen naar Agile-ZijnIn organisaties wordt op dit moment veel de term Agile gebruikt. Agile werken, agile veranderen, agile projectmanagement etc. maar als we wat langer bij de term stilstaan popt bij mij de vraag op: “Doen we Agile of zijn wij Agile?” Controle kwijtAls je de term opzoekt kom je woorden tegen […]

Lees verder...