Staat van bewustzijn bepalend voor wendbaar leiderschap

Oester

Ik realiseer me steeds meer dat de sleutel voor wendbaar organiseren ligt bij een verruimd bewustzijn van de mensen die er werken. Het bewustzijn van de hoogste leider is hiermee het meest bepalend, omdat zijn visie in hoge mate bepalend is voor de organisatie. In het leiderschapsprogramma Power of Presence verruim je jouw bewustzijn zodanig dat je effectief kunt blijven in een organisatie waar de (technologische) ontwikkelingen steeds sneller gaan. Je versterkt jouw flexibiliteit én stabiliteit en hiermee jouw wendbaarheid of agility.

Staat van bewustzijn bepaalt mensbeeld en organisatiestructuur
Geïnspireerd door het onderzoek naar Samenlevingen in Balans van Marja de Vries (2014), wordt de cultuur van onze organisaties bepaald door onze staat van bewustzijn, ons wereld- en mensbeeld en de organisatiestructuur. Deze 3 aspecten hangen onlosmakelijk met elkaar samen en beïnvloeden elkaar wederzijds permanent op vele verschillende manieren.
Onze staat van bewustzijn bepaalt ons wereldbeeld. Een wereldbeeld bestaat uit veronderstellingen hoe de wereld in elkaar zit en bepaalt ook ons mensbeeld: ons idee over wie we zelf in essentie zijn. Ons wereld- en mensbeeld zijn in hoge mate bepalend voor de manier waarop we denken en voelen en voor onze ‘bril’ op de werkelijkheid. Het ligt impliciet en expliciet ten grondslag aan alles wat we vorm geven en dus aan de manier waarop we alles organiseren en de aard van onze relaties.

De wereld om ons heen is een weerspiegeling van onze innerlijke wereld:
wat we zaaien, zullen we oogsten.

Een wendbare organisatie is in dynamische balans
Een wendbare organisatie is voortdurend in beweging in een dynamische balans. Bij een verstoring van deze balans is er de inherente neiging om de balans te herstellen, mits we in staat zijn hierin mee te bewegen en geen kunstmatige ingrepen doen zoals reorganisaties. Een wendbare organisatie in dynamische balans kenmerkt zich door:

In een ontspannen staat van bewustzijn zijn we krachtige en zelfbewuste personen vol energie. We ervaren onszelf als integraal onderdeel van het grotere geheel. We zijn gezond, kunnen helder nadenken en leren van nature. We zijn ons bewust van onze gevoelens en intuïtie waardoor we kunnen vertrouwen op ons innerlijk weten. We beseffen dat er overvloed is wanneer we respect hebben voor al het andere leven. Vanuit een holistisch wereld- en mensbeeld organiseren we op basis van zelforganisatie, gelijkwaardigheid en verbinding. We beseffen dat alles met elkaar samenhangt en we richten ons vooral op de wereld van relaties. Hierbij gaan we ervan uit dat alles wat in positieve zin bijdraagt aan de kwaliteit van de onderlinge relaties ook bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie als geheel.

Hiërarchische organisaties zijn uit balans
Hiërarchische organisaties die gebaseerd zijn op ‘boven-onder’, dominantie en rangschikken zijn per definitie uit balans. Boven beslist voor onder en onder is afhankelijk van boven. Dit heeft effect op de kwaliteit van de relaties. Een hierarchische organisatie is per definitie uit balans of er nu sprake is van een dictatuur of van een democratisch model. Het mechanistisch, dualistisch mensbeeld zorgt ervoor dat er gefragmenteerd wordt gekeken naar organisaties waardoor er onvoldoende besef is van de invloed van interventies op het hele systeem.  

Transformatie ‘all inclusive’
Een transformatie naar een wendbare organisatie is ‘all inclusive’: het raakt aan de staat van bewustzijn van de mensen die er werken, het wereld- en mensbeeld en de organisatiestructuur. De transformatie van onze staat van bewustzijn is hierbij primair, want de wereld buiten ons is een weerspiegeling van ons innerlijk. Verandert onze staat van bewustzijn, dan veranderen ook onze overtuigingen, onze waarneming van de werkelijkheid, onze gedachten en gevoelens, hoe we de wereld om ons heen ervaren en onze manier waarop we onze organisaties vorm geven.

Kortom: onze staat van bewustzijn ligt ten grondslag aan de manier waarop we ieder moment van de dag leven, wat we doen en hoe we dat doen. Onze staat van bewustzijn creëert onze organisaties. Ben jij senior leidinggevende of professional en ben jij je bewust dat jouw bewustzijn bepaalt in hoeverre jouw afdeling of organisatie in staat is om zich snel genoeg aan te passen aan alsmaar veranderende omstandigheden? Wil jij jouw wendbaarheid versterken en jouw natuurlijke staat van bewustzijn ervaren? Meld je dan nu aan voor het leiderschapsprogramma Power of Presence