Ben jij een cultural creative?

boom

Iedereen ‘weet’ inmiddels dat er een radicale reset nodig is om onze manier van leven om de wereld in balans te brengen: opwarming van de aarde, vernietiging van regenwouden, overbevolking, gebrek aan ecologische duurzaamheid en uitbuiting van mensen in arme landen. Aangezien wij zelf het probleem hebben veroorzaakt, zijn we ook verantwoordelijk voor de oplossing.

Vanaf de jaren ’70 is er een groep ontstaan die een nieuwe cultuur creëren, de zogenaamde cultural creatives. De Amerikaanse socioloog en marktonderzoeker Paul Ray heeft onderzoek gedaan naar deze groep mensen over de hele wereld. Hij heeft met 18 stellingen de eigenschappen van cultural creatives in kaart gebracht. Als je het eens bent met 10 of meer stellingen, kun je jezelf een cultural creative noemen en draag je eraan bij om onze wereld naar een volgende fase van welzijn, balans en gelijkheid te brengen.

18 stellingen

 1. Je houdt van de natuur en je maakt je zorgen over de vernietiging daarvan.
 2. Je bent je sterk bewust van de huidige problemen die de planeet kent (opwarming van de aarde, vernietiging van de regenwouden, overbevolking, gebrek aan ecologische duurzaamheid, uitbuiting van mensen in arme landen) en je wilt meer actie zien om hierin verbetering aan te brengen.
 3. Je bent bereid om meer belasting te betalen of meer te betalen voor producten als je weet dat dat geld wordt gebruikt om de omgeving schoner te houden of klimaatverandering te stoppen.
 4. Je vindt het belangrijk om je persoonlijke relaties te ontwikkelen en onderhouden.
 5. Je vindt het belangrijk om andere mensen te helpen hun unieke vaardigheden te benutten en te ontwikkelen.
 6. Je doet vrijwilligerswerk voor een of meer goede doelen.
 7. Je vindt psychologische en spirituele ontwikkeling belangrijk.
 8. Je vindt spiritualiteit en religie belangrijk in je leven, maar je maakt je ook zorgen over de toenemende rol van religie in de politiek.
 9. Je wilt meer gelijkheid voor vrouwen in het werk en meer vrouwelijke leiders in de zakenwereld en de politiek.
 10. Je maakt je zorgen over geweld en over het wereldwijde misbruik van vrouwen en kinderen.
 11. Je wilt dat politiek en overheid meer nadruk leggen op scholing en geluk van kinderen, opbouw van arme wijken en gemeenschappen en het creëren van een ecologisch duurzame toekomst.
 12. Je bent niet blij met links en rechts in de politiek en je wilt een nieuwe weg vinden die ook weer niet het vage midden is.
 13. Je bent tamelijk optimistisch over onze toekomst en wantrouwt de cynische en pessimistische mediakijk.
 14. Je wilt betrokken zijn bij het creëren van een betere manier van leven in je eigen land.
 15. Je bent bezorgd over wat grote corporaties doen met hun beperkte visie op alleen maar winst maken, bezuinigen, het veroorzaken van ecologische problemen en het uitbuiten van arme landen.
 16. Je hebt je persoonlijke financiële situatie onder controle en maakt je geen zorgen over een teveel aan uitgaven.
 17. Je hebt een hekel aan de nadruk die in de moderne cultuur ligt op succes en het ‘gemaakt hebben’, op ‘pakken’ en uitgeven, op rijkdom en luxeproducten.
 18. Je geniet van mensen en plekken die vreemd en buitenlands zijn en je wilt graag iets opsteken van andere manieren van leven.

En, ben jij een cultural creative? Wat zijn de eerste stappen voorwaarts die jij kunt zetten. Ik herken niet alle van bovenstaande 18 stellingen, maar wel meer dan 10. Mijn bijdrage is vooral gericht op het verruimen van bewustzijn van mensen en leiders in organisaties. Want alleen een verruimd bewustzijn, kan de behoeften van het ego omvatten en overstijgen zodat het meer in lijn komt met een holistisch mensbeeld, waarbij niet meer valt te ontkennen dat jouw handelen impact heeft op anderen en op de rest van de wereld. Uit het onderzoek van Paul Ray blijkt dat in 2000 ca. 26% van alle volwassenen een cultural creative is en dat sindsdien dit percentage flink is gestegen.

Omwenteling

De groep van inmiddels honderden miljoenen cultural creatives laat zich sterk leiden door ‘groene’ waarden zoals authenticiteit, gelijkheid en inclusie van vrouwen, ecologie en idealisme. Het gaat vaak gepaard met het verruimen van het innerlijk bewustzijn. Jan Rotmans en Malcolm Gladwell gaan ervan uit dat 15-20% mensen nodig zijn om de massa mee te krijgen en om een kanteling of omwenteling te bereiken. Dat houdt in dat deze kritische massa dichterbij is dan we soms denken. Nu nog de politiek, economie en huidige machthebbers zover krijgen dat ook de infrastructuur en wetgeving meer in lijn komen met eco dan met ego. Wij kunnen nu eenmaal niet zonder de natuur. De natuur kan wel zonder mensen.

Zelfbewustzijn, inzicht in gedragspatronen, je persoonlijkheid, invloed en impact met communicatie, komen aan de orde in het leiderschapsprogramma Power of Presence. Twee keer per jaar starten we met een nieuwe groep. Lees hier meer over het programma.