Geluk staat je goed

Lotus op het water

Geluk staat je goed is de titel van het spiritueel handboek voor een beter leven, geschreven door mijn jeugdidool Tina Turner op haar 81-ste, de leeftijd van mijn moeder.

Tina was in mijn jeugd een van mijn grootste inspiratiebronnen: haar power, haar voor mij magische muziek. Bijna al haar nummers waren voor mij favoriet. Mijn beste vriendin en ik hebben haar nummers eindeloos gezongen op de heen- en terugweg van onze fietstocht naar de middelbare school en wat was ik trots toen ik gratis tickets won voor een van haar concerten via een Pepsi cola prijsvraag met de inzending op de vraag wat  Tina zo bijzonder maakt: “Eén Pepsi in de pauze en er Ti(e)na”.

Ik vraag in trainingen rondom leiderschapsontwikkeling vaak naar inspiratiebronnen. Want als iemand jou inspireert (in spiritus = in ademen van levenskracht), worden deze krachten ook in jou uitgenodigd om te verschijnen. Ik heb in haar altijd haar doorzettingsvermogen en kracht bewonderd en werd altijd in mijn hart geraakt door haar muziek.

Haar film ‘What’s love got to do with it’ en de Tina Turner musical die ik een paar jaar geleden in Londen heb gezien toen ik daar een paar dagen was met mijn zoon Jens, geven de impactvolle gebeurtenissen in haar leven op indrukwekkende wijze weer: een liefdeloze en instabiele jeugd, een huwelijk met Ike Turner vol mishandeling, gezondheidsproblemen en in 2018 het verlies van haar zoon Craig door zelfmoord. Ze heeft het allemaal overwonnen door haar Boeddhistische beoefening met chanten en zoals ze het zelf verwoord: “Ik heb mijn verleden veranderd door vergif in medicijn om te zetten en door mijn levensconditie te laten stijgen. Dat transformeert mijn perceptie van het verleden. Je perceptie verandert de manier waarop gebeurtenissen invloed op je hebben. Wanneer je de manier verandert waarop een gebeurtenis uit het verleden invloed op je uitoefent, verander je eigenlijk het verleden”.

10 boeddhistische werelden

Tina beschrijft ook hoe het Boeddhisme naar bewustzijnsontwikkeling kijkt. Zo zijn er 6 lagere werelden en vier hogere werelden met elk haar positieve en negatieve aspecten, uit te drukken als gif omzetten in medicijn om zoals ik het vaak verwoord: je diepste verontwaardiging is je scheppende kracht voor je intentie of persoonlijke ontwikkeling.

Lagere werelden:

Hel

 • Negatief: de staat van destructieve wanhoop, het onvermogen jezelf en anderen helder te zien, zelfdestructieve neigingen
 • Positief: persoonlijke ervaringen van intens lijden kunnen je ernaar doen verlangen anderen te helpen een weg uit hun eigen lijden te vinden.

Honger

 • Negatief: hebzucht, onverzadigbare wensen
 • Positief: proberen doelen te bereiken, smachten naar meer.

Dierlijkheid

 • Negatief: je wordt beheerst door instinctief gedrag, bedreigen van zwakkeren en sterkeren vrezen.
 • Positief: gezonde overlevingsinstincten, het leven beschermen en koesteren.

Woede

 • Negatief: egoïstische zelfingenomenheid, destructieve competitiedrang, conflict.
 • Positief: rechtvaardig verlangen om onrecht te bestrijden, creatieve kracht om te veranderen

Kalmte

 • Negatief: staat van passieve inactiviteit, niet bereid problemen aan te pakken, luiheid
 • Positief: neutrale staat van vredigheid.

Hemel

 • Negatief: tijdelijke opgetogenheid bij bevrediging van verlangen; het verlangen tot vluchtige voldoening kan tot overdaad leiden.
 • Positief: gevoel van plezier en geluk, verhoogd bewustzijn, gevoel van waardering voor het feit dat je leeft; relatieve rust

Hogere werelden:

Kennis

 • Negatief: neiging om op zichzelf gericht te raken, afwijzende houding naar mensen met minder ervaring of kennis.
 • Positief: streven naar zelfverbetering door nieuwe concepten te bestuderen via de lessen van anderen.

Bewustwording

 • Negatief: een gebrek aan brede levensvisie doordat je in jezelf opgaat, gevoelens van superioriteit over anderen.
 • Positief: wijsheid en inzicht verkrijgen door wat je zelf leert en persoonlijk in de wereld hebt geobserveerd.

Bodhisattva (iemand die verlichting zoekt voor zichzelf en anderen)

 • Negatief: het eigen leven verwaarlozen, neerzien op iemand die je probeert te helpen.
 • Positief: compassie en onzelfzuchtig handelen.

Boeddhaschap (staat van verlichting voor de ultieme werkelijkheid van het universum en voor hoe het leven werkt.

 • Positief: grenzeloze wijsheid, moed en compassie, een geweldige levenskracht die de positieve aspecten van elk van de andere 9 werelden verlicht. Het boeddhaschap is het enige levensniveau dat geen negatieve aspecten kent.

Beyond music

Vanaf 2008 heeft Tina de non-profit Beyond Foundation opgericht. Het doel is om gezamenlijk vernieuwende muziekstukken te ontwikkelen over culturen en genres heen. De meest creatieve teams worden uitgenodigd voor een workshop en albumopnames om eenheid te vieren vanuit culturele diversiteit en de hiermee de liedjes en inspiratie van morgen te creëren! Muziek helpt om je trilling te verhogen en je unieke stem of geluid in jezelf te vinden.

Haar boek brengt veel terug naar de natuurwetten van het leven zoals de wet van geven en ontvangen en dat je oogst wat je zaait. Haar boek wordt aangevuld met inspirerende quotes zoals deze van Albert Einstein:

Als de gelovigen van de hedendaagse religies serieus zouden proberen te denken en te handelen in de geest van de stichters van deze religies, dan was er onder de volgelingen van de verschillende geloven geen op religie gebaseerde vijandigheid.

Heerlijk om via haar boek weer even op memory lane te zijn in de aanwezigheid van Tina in mijn jeugdjaren. Ze inspireert me nog steeds!

Zelfbewustzijn, inzicht in gedragspatronen, je persoonlijkheid, inspiratiebronnen en de natuurlijke krachten, komen aan de orde in het leiderschapsprogramma Power of Presence. Twee keer per jaar starten we met een nieuwe groep. Lees hier meer over het programma.

Foto © Helene Kock