Benut je volledig potentieel

regenboog - volledig potentieel

We hebben ons mond vol van potentieel benutten. Iedereen vindt het belangrijk dat we ons potentieel benutten. We zijn ons er ook steeds meer van bewust dat we alle potentieel nodig hebben om in te kunnen spelen op de complexe werkelijkheid om ons heen. Dat we dit niet meer redden met alleen het accent op ratio en analytisch vermogen. Maar wat bedoelen we precies met het benutten van volledig potentieel?

Vier energiebronnen

Wij maken onderscheid tussen vier energiebronnen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Deze energiebronnen samen kun je zien als ons volledige potentieel. Elke energiebron kent zijn eigen aspecten waar energie uit gehaald wordt of waar energie geblokkeerd wordt of niet wordt benut omdat het geen aandacht krijgt. Het volledig benutten van potentieel vraagt dus vooral om bewustwording van deze energiebronnen en ontdekken welke elementen wel en geen aandacht krijgen.

Bij fysieke energie (FQ) kun je denken aan hoe goed je in staat bent om te zorgen en genieten van een gezond, vitaal en aanwezig lichaam. Ook in hoeverre je in staat bent om ontspannen te blijven als de spanning of druk toeneemt en om mee te bewegen, open te staan. Ook je huis en financiële situatie hebben invloed op je fysieke energiebron.

Bij mentale energie (IQ) gaat het erover om hoe je omgaat met je gedachten, overtuigingen, hoofd- en bijzaken. Het gaat hier over visie, verbeeldingskracht, vermogen om patronen bij jezelf en anderen waar te nemen en het vermogen om te denken in mogelijkheden.

Bij emotionele energie (EQ) gaat het over hoe goed je in staat bent om contact te maken met jezelf, je gevoel, intuïtie, emoties en je behoeften en hoe je contact maakt met anderen. Je vermogen tot luisteren, voelend waarnemen en aandacht.  Het gaat ook over zelfacceptatie en acceptatie van anderen.

Bij spirituele energie (SQ) gaat het om de mate waarin je in staat bent om vanuit je eigen wijsheid te handelen vanuit de essentie wie je in essentie bent. Om datgene te doen wat je echt belangrijk vind. Het gaat over zingeving, passie en het luisteren naar je intuïtie.

Het volledig benutten van potentieel vraagt dat we een beroep doen op alle energiebronnen die in onderlinge samenhang met elkaar functioneren. Ze kunnen ons energie geven, maar we kunnen ook nadrukkelijk energie verliezen als we een of meerdere energiebronnen blokkeren en niet in het vizier hebben. 

Spiritualiteit zweverig?

Er zit ook veel energie in woorden en het valt me op dat het woord spiritualiteit nog wel eens de reactie ‘zweverig’ oproept. In mijn navraag bij mensen naar wat ze hiermee bedoelen, is het vaak tweeledig: onbekend en abstract. We kunnen het niet vastpakken, het is niet concreet. Ook wordt er vaak het beeld van ‘geitenwollen sokken’ bij bedacht en dat is toch echt al lang uit de tijd.

Je kunt deze associaties daarmee een blokkade noemen op het mentale niveau: ik heb er een oordeel over, ik ervaar er weerstand op en trek onmiddellijk de conclusie “dat is niks voor mij”. Daarmee stopt ook het onderzoek en daarmee het verkennen van potentieel.

Voor mij gaat spiritualiteit nou ook net over dat aspect: dat we ons ontwikkelen en iets nieuws leren; dat we ons weer bewust iets herinneren wat we onbewust altijd al hebben geweten. De essentie die soms verstopt zit achter lagen van patronen, conditioneringen en overtuigingen op het mentale en emotionele niveau die vaak op de fysieke energiebron vast zit in ons lichaam.

Om de spirituele energiebron te ontdekken, is het dus nodig dat we open staan en nieuwsgierig zijn naar het nieuwe. Dat we ons bewust zijn van de stem van het oordeel en dat we bereid zijn om het onbekende te onderzoeken. En als we dit onderzoek aangaan, ligt daar de zoektocht naar zingeving voor jou in het verschiet. Als je deze zoektocht doet vanuit je hart in plaats van uit je hoofd, komen er andere antwoorden. In je hart tref je innerlijke wijsheid, waarden en compassie die anders invulling geeft aan zingeving. Is dat niet de basis van alle loopbaangerichte vragen die we op bepaalde momenten in ons leven hebben?

Trage vragen:

  • Hoeveel tijd en ruimte neem jij voor het onderzoeken van jouw spirituele energiebron?
  • Hoeveel ruimte is hiervoor in jouw organisatie?
  • Wat is het effect van veel of weinig ruimte voor de spirituele energiebron op bevlogenheid en passie in jouw organisatie?

Trage vragen naar zingeving zijn:

  • Wat is jouw missie in het leven?
  • Welke bijdrage wil jij leveren die positief bijdraagt aan anderen en de wereld?
  • Wanneer is jouw bijdrage in jouw werkende leven de moeite waard?

Hoe je de verschillende energieën kunt inzetten om je volledig potentieel te benutten is één van de onderwerpen in het leiderschapsprogramma Power of Presence. Twee keer per jaar starten we met een nieuwe groep. Lees hier meer over het programma.

Foto © Helene Kock