Geloofwaardige wendbare organisatievernieuwing met deze 4 principes

Vogels

Veel organisaties zijn op dit moment aan het verkennen hoe ze als organisatie meer wendbaar kunnen worden. Een organisatie is pas wendbaar als er wendbare mensen werkzaam zijn. Dit vraagt wendbaar leiderschap van iedereen. De gewenste verandering gaat eerst door alle mensen heen, wat o.a. vraagt om bewustzijnsontwikkeling en het versterken van de emotionele competentie van alle mensen in de organisatie. Er wordt vaak gestart met een nieuwe structuur en way of working, de zgn. inrichting die het gewenste gedrag stimuleert.

Experimenteren

Een nieuwe inrichting en way of working werkt als een hefboom voor deze gewenste verandering. De klassieke hiërarchie mag plaats maken voor meer gelijkwaardigheid, transparantie, benutten van collectieve intelligentie en organisch organiseren. We zijn dan ook massaal aan het experimenteren met agile organiseervormen. Harken maken plaats voor cirkels en afdelingen maken plaats voor tribes en squads of eigen termen die meer bij het organisatieDNA passen omdat tribes teveel doen denken aan bergstammen en squads teveel associatie heeft met motorbendes. 

Waar het mis gaat

Waar voorheen veel aandacht uitging naar structuur via reorganisaties gaat nu dus ook veel aandacht uit naar de nieuwe structuur via rollen, teamindeling, besturing en werkwijzen. En hier gaat in mijn ogen ook vaak mis: het nieuwe organiseren verloopt via oude organiseerprincipes en ondertussen verlaat de bezieling en het hogere doel via de achterdeur de organisatie. De nieuwe ‘blauwdruk’ wordt vaak door transitieteams bedacht, de medewerkers wachten in spanning af wat komen gaat en wat dit betekent voor hun baan en allereerst moet natuurlijk ook de OR er mee instemmen voordat alle medewerkers betrokken worden. En ja, de spelregels hoe om te gaan met oude en nieuwe functies zijn ook nog uit de tijd van de machinebureaucratie.

4 principes voor geloofwaardige organisatievernieuwing

In de zoektocht naar nieuwe organiseerprincipes om geloofwaardig tot een wendbare organisatie te komen, heb ik dit ebook geschreven. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuw houvast om in de tussentijd van klassiek of hiërarchisch naar wendbaar organiseren, geloofwaardig te zijn in de aanpak waarmee je de transformatie naar een wendbare organisatie begeleidt. Ik kom vooralsnog op 4 principes die richting geven aan het organisatie ontwikkelproces:

  1. Zorg voor een waardevolle bedoeling van de organisatie 
  2. Stel klanten, mensen en zingeving radicaal centraal 
  3. Creëer een lerende organisatie 
  4. Werk vanuit volwassen relaties en zelforganisatie

Je kunt het ebook hier downloaden.