Chakra’s in vogelvlucht

stralend wit licht

Over de werking van de chakra’s zijn boeken vol geschreven. In deze vogelvlucht geven we de aspecten of thema’s aan die elk chakra vertegenwoordigt.

Chakra’s ontvangen levensenergie en zenden energetische signalen uit naar je omgeving. Er zijn zeven chakra’s, waarbij de onderste drie chakra’s meer verbonden zijn met de aarde en de bovenste drie met de kosmos. Het hartchakra is de verbinding tussen de aarde en de kosmos.

Gesloten en open

Elk chakra kun je zien als een specifiek ’themapark’, waar de energie kan stromen of geblokkeerd kan zijn. Een blokkade ontstaat doordat een chakra ‘gesloten’ is, waardoor iemand niet in staat is of bang is energie op dit specifieke niveau aan te wenden. Een chakra kan ook te ver open staan, waardoor alle aandacht en activiteit zich voortdurend op dat niveau concentreert ten koste van andere niveaus. Bij blokkades kun je gericht werken aan het openen van de energieën in deze chakra’s.

Idealiter stroomt de energie gelijktijdig door alle chakra’s. Elke onevenwichtigheid in de onderste chakra’s brengt ook onevenwichtigheden teweeg in de bovenste chakra’s, en andersom. Elk chakra heeft een kleur en een element, die helpen om de eigenschappen van elk chakra te begrijpen. De essentie wordt weergegeven door een motto met een werkwoord.

chakra's

Chakra een

Wortelchakra – ligt aan de onderkant van de wervelkolom en brengen we in verband met levenskracht en gegrond zijn, weerbaarheid, stabiliteit en veiligheid. Als het chakra in balans en open is, voel je je veilig, ben je in staat je plek in te nemen en ervaar je innerlijke zekerheid. Als het chakra uit balans of gesloten is, ervaar je angst en twijfel aan je bestaansrecht. Je ervaart een gebrek aan energie en kunt verslavingsgevoelig zijn. Je kunt rusteloos of ongeduldig zijn of gebrek aan discipline. Wanneer dit chakra teveel is ontwikkeld, kan je angst voor verandering ervaren of een sterke gehechtheid aan materiële eigendommen en ben je bang om los te laten. De belemmering om vrij te kunnen ‘zijn’, zijn gevoelens van angst.

 • Kleur: rood
 • Element: aarde
 • Motto: ik ben hier, ik heb

Chakra twee

Navelchakra – ligt in de onderbuik en brengen we in verband met emoties, voelen, passie, overvloed, intimiteit, seksualiteit en relaties. Het is vooral gericht op zelfvoldoening. Als dit chakra in balans en open is, ervaar je vertrouwen, verbinding, passie en plezier. Als dit chakra uit balans of gesloten is, ervaar je weerstand tegen verbinding en ervaar je een belemmering om te voelen. Als dit chakra te ver open staat, pik je constant emoties van andere mensen op. Je ervaart dan een gebrek aan gezonde grenzen en je verliest je in afhankelijkheid of verslaving. De belemmering om vrij te kunnen ‘voelen’, is schuldgevoel.

 • Kleur: oranje
 • Element: water
 • Motto: ik voel

Chakra drie

Zonnevlecht – ligt net boven de navel en brengen we in verband met je energiehuishouding en de ontwikkeling van je identiteit. Het gaat over wilskracht, macht en handelen, gericht op zelfbepaling. Als dit chakra in balans en open is, ben je zelfbewust en ervaar je persoonlijke kracht, moed en ben je in staat tot autonomie en om je wilskracht te benutten. Als dit chakra uit balans of gesloten is, voel je je afhankelijk van goedkeuring van anderen. Wanneer het teveel is ontwikkeld, kan het tot uiting komen in gebrek aan zelfbeheersing. Je vertoont dominant en controlerend gedrag of kan er is sprake van onderdrukte woede. De belemmering om vrij te kunnen ‘doen’ is schaamtegevoel.

 • Kleur: geel
 • Element: vuur
 • Motto: ik kan, ik wil

Chakra vier

Hartchakra – ligt in de hartstreek en brengen we in verband met onvoorwaardelijke liefde. Als dit chakra in balans en open is, kun je liefde laten stromen voor jezelf en anderen waardoor je je kunt verbinden met anderen. Als dit chakra uit balans of gesloten is, heb je last van eenzaamheid, passiviteit, verlegenheid of (opgekropt) verdriet. De belemmering om vrij te kunen ‘verbinden’, is verdriet. Wanneer het teveel is ontwikkeld, kun je last hebben van het redderssyndroom.

 • Kleur: groen
 • Element: lucht
 • Motto: ik heb lief, ik word geliefd

Chakra vijf

Keelchakra – ligt in het keelgebied en brengen we in verband met communicatie. Het is de brug tussen het voelen en het denken. Als dit chakra in balans en open is, ben je in staat tot zelfexpressie, zelfreflectie, de waarheid spreken en creativiteit. Als dit chakra uit balans of gesloten is, ervaar je angst om je te uiten via gevoelens en creativiteit of heb je moeite met luisteren. Als dit teveel is ontwikkeld, praat of lieg je te veel of liegen en je valt in herhaling. De belemmering om vrij te kunnen ‘communiceren’, zijn leugens.

 • Kleur: lichtblauw
 • Element: ether of geluid
 • Motto: ik spreek, ik hoor, ik word gehoord

Chakra zes

Derde oog – ligt op het voorhoofd en wordt in verband gebracht met verbeeldingskracht, intuïtie en helderziendheid. Als dit chakra in balans en open is, heb je toegang tot innerlijke wijsheid en helderheid en ben je in staat om je intuïtie te benutten. Als dit chakra uit balans of gesloten is, kun je overrationeel zijn en moeite hebben met visualiseren. Als het teveel is ontwikkeld, ontwikkel je slaapproblemen, zenuwachtigheid of paranoia. De belemmering om vrij te kunnen ‘zien’ is illusie.

 • Kleur: indigo
 • Element is licht
 • Motto: ik zie

Chakra zeven

Kruinchakra – ligt op het kruin en brengen we in verband met spiritualiteit, hoger bewustzijn, kennis en inzicht. Het verbindt je met het grotere geheel. Het openen van dit chakra vraagt om volledige overgave en dat de andere chakra’s zich hebben geopend en goed geaard zijn. Als dit chakra in balans of open is, ervaar je een gevoel van welzijn, dankbaarheid en besef van eenheid. Als dit chakra uit balans of gesloten is, heb je de behoefte te controleren, ben je gehecht aan je eigen ideeen, kun je niet vergeven en ervaar je het gevoel van afgescheiden zijn. De belemmering om vrij te kunnen ‘weten’ is gehechtheid.

 • Kleur: violet
 • Element: denken
 • Motto: ik weet of ik ben wat ik ben

Test je eigen energiesysteem

Om een beeld te krijgen van je eigen energiesysteem, je sterke en zwakke kanten en wat je graag verder wilt ontwikkelen, kun je deze vragenlijst gebruiken (gebaseerd op het Werkboek Chakra, zet je chakrasysteem aan het werk van Anodea Judith).

Je energie op een goede manier aanwenden is een belangrijke vaardigheid, zeker in leidinggevende posities. De druk is immers hoog, de verantwoordelijkheden wegen zwaar. Door meer inzicht in de werking van je chakra’s, word je meer bewust van je doen en laten. Daarmee heb je dus houvast voor je bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling. Manieren om je energie goed te beheren komen dan ook aan bod in het leiderschapsprogramma Power of Presence. Meer weten? Check hier de inhoud en opbouw van het programma.