De kracht van intentie bij loopbaancoaching

Kracht van intentie

Voor mij als coach is het altijd genieten als er kleine wondertjes gebeuren. Wondertjes die mede het gevolg zijn van de werking van de universele principes. Zo komen er regelmatig mensen in mijn praktijk met loopbaanvragen die we kunnen samen vatten met de kernvragen: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? hoe ga ik ga bereiken? De sleutel zit veelal in de eerste vraag ‘wie ben ik’ en het antwoord op deze vraag kan veel weerstand ondervinden van ‘wie ben ik geworden’.

Tijdens onze opvoeding en opgroeien in de maatschappij ontwikkelen we een lijst met do’s en don’ts hoe we ons te gedragen hebben wat we laten zien met onze persoonlijkheid en haar identificaties. In deze identificatie wordt regelmatig korting gegeven op ‘wie ben ik’ waardoor er zelftwijfel is ontstaan die veel impact kan hebben op werk en andere levensdomeinen. Een diepgaand zelfonderzoek helpt om hier meer zicht op te krijgen en vrijer van te worden.

De taal van het hart kennen, en volgen

Ieder mens heeft ook een eigen unieke missie of purpose in dit leven. Welke bijdrage wil ik of misschien zelfs wel, heb ik te leveren? Welke impact wil ik maken? Wanneer is mijn bijdrage wezenlijk en betekenisvol voor mij? Alleen door stil te staan bij deze vragen naar zingeving, komen er antwoorden. Alle antwoorden zijn al aanwezig, maar de juiste vragen en verdieping helpen hierbij. Hierbij mogen alle intelligenties betrokken worden zoals hoofd, hart en buik. Vooral de energie en taal van het hart is cruciaal om mee in verbinding te zijn voor deze wezenlijke levensvragen. Door onze hoofddominantie blijkt het niet vanzelfsprekend te zijn dat mensen de taal van hun hart kennen, laat staan volgen.

Loopbaanontwikkeling wordt hiermee in plaats van een proces van buiten naar binnen (gericht op status, baanzekerheid, salaris, macht, aanzien) een proces van binnen naar buiten. Als je eenmaal zicht hebt op jouw interne kompas met jouw persoonlijke waarden, kun je niet meer terug.

Wondertje in de praktijk

Ik heb laatst een man begeleid die tijdens het coachtraject plotseling burn-out klachten kreeg en voor langere tijd niet in staat was om te werken. Een enorm impactvolle periode volgde, waarin hij naast coaching ook is begeleid door de Bedrijfsarts en reintegratiebegeleider van het bedrijf.

Mede dankzij deze persoonlijke crisis, zijn inzichten ontstaan die ervoor gezorgd hebben dat hij alle 4 energiebronnen is gaan onderzoeken: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Hij kwam erachter dat hij zo sterk was in wilskracht en doorzettingsvermogen, dat hij volstrekt de taal en signalen van zijn lichaam had verwaarloosd. Hij ontdekte dat hij als gevoelsmens nou juist zijn grootste kracht verwaarloosde: zijn gevoel, intuïtie was zijn grootste talent.

Een proces van selfcare volgde waarin hij allerlei nieuwe rituelen integreerde in zijn leven met o.a. meditatie en wandelen in de natuur. In het coachtraject leerde hij zijn gedragspatronen te doorzien die ervoor gezorgd hadden dat hij volledig uit balans was geraakt: een rijk arsenaal aan patronen om te kunnen voldoen aan verwachtingen van anderen en korting te geven op zijn eigen gevoel en behoeften. Hij doorzag zijn weerstand op dominant gedrag van anderen door te zien dat hij deze assertiviteit niet in zichzelf toeliet. Door zijn lef om met assertiviteit te oefenen in de praktijk door nee te zeggen en grenzen aan te geven, ontdekte hij dat mensen hier eigenlijk best voor open stonden.

De wet van intentie

En dan het wondertje. Doordat hij zijn intentie heel helder voor ogen had, had hij een nieuwe droombaan voor zichzelf gecreëerd en gevisualiseerd waarin hij de beste versie van zichzelf kon zijn. Door zijn nieuwe vermogen om mensen mee te nemen in zijn visie en ideeën, werd deze functie als een belangrijke toegevoegde waarde gezien en heeft hij de opdracht gekregen om deze functie invulling te geven met veel vertrouwen hiervan van zijn directeur. Een hersteld vertrouwen in zijn kunnen, want er was ook twijfel ontstaan bij deze directeur door zijn lange periode van uitval.

Dan weet ik weer waarom ik zo geniet van deze begeleiding: om mensen een zetje te geven te leven in verbinding met zichzelf en vanuit hun eigen innerlijke kompas. Ik geloof erin dat als we in overeenstemming leven met de universele wetten of principes, we in balans en harmonie zijn met onszelf, anderen en het grotere geheel. Deze wetten zijn universeel voor alles en iedereen. De wetten werken altijd; ze kunnen niet nìet werken. Ze kunnen zich niet nìet voordoen. Alle wetten samen vormen een eenheid. Ze hangen onderling samen en werken op elkaar in, ze versterken elkaars werking.

In dit voorbeeld is de wet van intentie in werking. Elke creatie start met verbeelding, visie, visualisatie, visionaire beelden. Er is eerst de scheppende gedachte, het idee, de verbeelding. Dan komt er intentie bij die de energie tot manifestatie richt. Intentie is de impuls en de motor tot schepping, het bewust richten van aandacht en energie.

Regelmatig gaat een 1 op 1 coaching vooraf aan het deelnemen van het leiderschapsprogramma Power of Presence. Soms is het een eerste keer dat iemand in aanraking komt met coaching en nog niet goed weet wat hij of zij hiervan kan verwachten. Het bewustzijn wordt tijdens 1 op 1 coaching dan dusdanig geactiveerd dat iemand later besluit om het Power of Presence-programma te doorlopen om de inzichten en het verruimde bewustzijn verder te gaan belichamen en integreren in werk en leven. Kijk hier voor meer informatie over Power of Presence-programma.