Feedforward: samen maak je de toekomst

Feedforward

In alle teams die ik begeleid, is feedback geven en ontvangen een thema wat aandacht nodig heeft. Van hoog tot laag en van ervaren tot onervaren mensen, feedback geven blijkt niet eenvoudig.

Feedback raakt aan de onderlinge relatie die we met elkaar hebben en we zijn vaak bang dat deze relatie door het geven van ervan onder druk komt te staan. Je denkt al snel dat je niet aardig gevonden zal worden of dat een collega niet meer met je wil samenwerken.

Nieuwe hype?

Toen ik de term feedforward voor het eerst hoorde, dacht ik: “weer een nieuwe hype in HR land”. Toen ik ermee ben gaan oefenen en spelen, heb ik ontdekt wat feedforward kan brengen.

Eerst even wat context. Feedback richt zich op het verleden: wat ging niet goed, wat beheersen we nog niet of onvoldoende? Ervaringen uit het verleden kan ons ook belemmeren in ons vermogen om iets compleet nieuws te leren of om iets op een radicaal andere manier waar te nemen. Dat wat we weten (onze ervaring in het verleden) is namelijk niet congruent met wat we zouden willen leren van die ervaring in de toekomst. Dat maakt het opslaan en gebruiken van nieuwe informatie lastig. Feedback maakt die ervaringen dus nog wat statischer door er labels aan te hangen: dit is goed, dit is niet goed (genoeg). Zo wordt leren van het verleden een negatieve worsteling.

Het verleden ligt echter achter ons, daar kunnen we niets meer aan veranderen. En er veel aandacht aan besteden bezorgt ons eerder een rotgevoel dan dat het motiveert om er mee aan de slag te gaan. Helemaal als je de voorbeelden die gegeven worden liever anders had gedaan.

Positieve energie

Waar we wél invloed op kunnen uitoefenen, is de toekomst. Een beter alternatief is dan ook om te werken met feedforward in plaats van feedback. Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. Dat wil zeggen dat je vooraf aangeeft welk gewenst gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Daarmee leg je de focus op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet over hoe het in het verleden is gegaan. Daarmee onderscheidt het zich van feedback. Oftewel, feedforward richt zich op mogelijkheden en kansen. Zonder de ballast van het verleden.

Die focus levert direct positieve energie op. Je kunt feedforward gebruiken om beter aan te sluiten op de drijfveren van mensen. Je concentreren op wat iemand kan en wil, leidt namelijk eerder tot excellentie dan de focus op het verbeteren waar iemand niet goed in is.

Lonkend perspectief

De feedforward-tips die gegeven worden, onderscheiden zich vaak nauwelijks van feedback. Het verschil zit vooral in de toon en verwoording waarin de tips worden gegeven. Door een uitnodigend perspectief op de toekomst, is de acceptatiegraad hoger.

In een positieve, dynamische en open sfeer nemen mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Richt je als team niet op wie ergens de schuld van heeft en stop met het herhauwen van de fouten uit het verleden. Kom samen verder door te benadrukken wat nu goed gaat en focus je op de kansen en de mogelijkheden van de toekomst.

Bewust onbekwaam

Hoewel ik al jaren teams begeleid in het geven en ontvangen van feedback, voel ik me bewust onbekwaam in het geven van feedforward. Het is zo verleidelijk om te stapelen in de tips die je met alle goede bedoelingen gunt aan de ander. Het is zo verleidelijk om ook een oordeel en norm te laten doorklinken in de tips die we geven aan de ander zonder goede afweging op de vragen:

  • Versterkt het de ander in de eigen kracht of maakt het juist meer onzeker?
  • Wat helpt de ander op dit moment het meest om een volgende stap te zetten in zijn of haar ontwikkeling?

Aan de slag

Aan de slag met feedforward? Deze vragen helpen je:
1. Vraag aan je collega’s: willen jullie je verder ontwikkelen of iets leren? En zo ja, waar wil jij je verder in ontwikkelen?
2. Vraag vervolgens: zijn jullie bereid om elkaar daarbij te helpen?
3. Welke tips hebben we voor elkaar om een stap verder te komen? Welke uitnodiging heb je voor je collega om in de toekomst nog effectiever of succesvoller te zijn?

Feedforward gebruiken we ook in het Power of Presence programma. Op deze pagina vertellen we je meer over ons programma. In het najaar starten we weer met een nieuwe groep.