Versta jij je intuïtie?

intuitie

De complexe wereld waarin we leven, laat zich steeds minder plannen, voorspellen en beheersen. Het vraagt steeds meer om aanvoelen en inspelen op wat er wil gebeuren.

Leiderschap wordt in een complexe wereld steeds meer uitgenodigd om het leven vanuit de ratio in te wisselen door te leven vanuit gevoel en intuïtie (waarbij ratio ook belangrijk blijft). De grote opgave in leiderschap is de overgang van analyse & control naar sense & respond, het stap voor stap zetten van kleine stappen op weg naar een nieuwe toekomst. Om aan te voelen wat er wil gebeuren in een onvoorspelbare wereld, is het benutten van voorgevoel en intuïtie nodig. Wat is intuïtie en hoe benut je deze?

Wat is intuïtie?

Als je een voorgevoel, ingeving, sterk gevoel of impuls voelt, wordt dit ook wel intuïtie genoemd. Letterlijk betekent het ‘innerlijk zien’ of ‘met de geest waarnemen’. Het gaat dus om een innerlijk proces waarop je kunt afstemmen. Je kunt dit innerlijk proces met alle zintuigen ervaren: zien, horen, voelen of gedachten of een combinatie van meerdere zintuigen. Daarom kun je intuïtie ook wel je 6e zintuig noemen. Het is een directe ingeving, waardoor je gewoonweg ‘weet’ wat goed of waar is. Intuïtie wordt vaak geassocieerd met creativiteit en inspiratie. Intuïtie heeft meer te maken met het volgen van een bepaald gevoel dan het gebruik van je verstand of ratio. Beslissingen zijn vaak een combinatie van ratio en intuïtie, waarbij alles zorgvuldig wordt afgewogen maar wel geluisterd wordt naar intuïtieve ingevingen.

Lichaam als instrument van intuïtie

Leven vanuit ratio is leven vanuit een dualistisch mensbeeld. Iets is goed of fout, positief of negatief. De ratio wil analyseren en opdelen en bevordert zo het idee van dualiteit. Leven vanuit intuïtie vraagt om te leven vanuit de wetenschap dat alles met elkaar is verbonden. Het vraagt dus om een holistische benadering. Ideeën komen naar ons toe als we zijn afgestemd op het grotere geheel. Innerlijke beelden komen ons helder voor de geest als wij in ‘presence’ zijn in het hier en nu en leeg in ons hoofd zijn. Intuïtie wordt heel lichamelijk ervaren en daarom is ons lichaam ons instrument bij het benutten van intuïtie.

Intuïtie zweverig?

Bij mensen waar ratio domineert, wordt intuïtie nog wel eens afgedaan als zweverig of vaag gedoe. Vooral mannen vertrouwen lang niet altijd op hun intuïtie. Daarom wordt het nog wel eens als typisch vrouwelijke eigenschap gezien, wat niet zo is. Zweverig wordt vaak gebruikt als iets nieuw of niet voor te stellen is hoe iets eruit ziet. Er is dan ook niet één concrete plek in ons lichaam waar we intuïtie kunnen vinden, dus dat maakt het al snel abstract.

Ontwikkelen van intuïtie

Intuïtief vermogen is van nature aanwezig, maar moet wel benut worden om te ontwikkelen. Er zijn drie manieren om intuïtie verder te ontwikkelen:

  1. Het vraagt in eerste instantie om bewustwording: aanwezig zijn in het hier en nu en een goed lichaamsbewustzijn. Dit vraagt aandacht in het nu, stilte, vertraging en aanwezig zijn, wakker zijn.
  2. Het vraagt ook een goed onderscheidingsvermogen om intuïtie te gaan onderscheiden van emoties of andere zintuiglijke ervaring. Dit vraagt bewust zelfonderzoek en nieuwsgierigheid.
  3. Ook intenties met emotionele betrokkenheid zijn belangrijk. Als je intenties uitdraagt, komen er vaak allerlei mogelijkheden, signalen op je pad die je helpen om deze intentie te realiseren. Dit vraagt wel om te luisteren naar je intuïtie om de juiste signalen en informatie op te pikken uit alle prikkels en informatiebronnen.

Trage vragen:

  • Wat geloof jij over intuïtie?
  • Hoe benut jij jouw intuïtie?
  • Waar blokkeer jij je intuïtie en wat ga je hiermee uit de weg?

Intuïtie, bewustwording, onderscheid maken tussen emoties en andere zintuigelijke ervaringen, het inzetten van intenties komen aan bod in het leiderschapsprogramma Power of Presence. Twee keer per jaar starten we met een nieuwe groep. Lees hier meer over het programma.

Foto © Helene Kock