Welke bijdrage wil jij graag leveren?

intentie

Een missie van een organisatie geeft de intentie of bedoeling van een organisatie weer. Zingeving gaat over meer dan geld verdienen alleen. Naast organisaties hebben mensen ook een missie.

Ook het werken in een organisatie gaat voorbij geld verdienen voor je hypotheek. Dit vraagt een innerlijke zoektocht naar de bijdrage die jij wil leveren? Wanneer ben jij de beste versie van jezelf? Wanneer is jouw bijdrage voor jou betekenisvol? Het is een zoektocht naar jouw unieke bijdrage in het leven, waar jouw talenten het meest tot haar recht komen.

Intentie met hoofletter ‘I’

Het gaat om de zoektocht naar jouw diepere Intentie. Ik heb het hierbij graag over Intentie met hoofdletter ‘I’, om de waarde ervan te benadrukken. Een Intentie probeert antwoord te geven op de vraag ‘waartoe’ en refereert aan iemands hogere doel of bedoeling in zijn of haar leven. Het geeft aan wat iemand inspireert en bezielt op de langere termijn. De Intentie geeft de richting aan en werkt als een kompas voor handelen en beslissingen. Een Intentie werkt als een magneet; hij heeft de tendens om ons naar het doel toe te trekken. Een Intentie werkt beter en overstijgt de behoefte van het ego als hij goed is voor jezelf, voor anderen en de rest van de wereld.

Het ontvouwen van iemands Intentie is een spirituele zoektocht. De bestseller ‘7 spirituele wetten van succes’ van Deepak Chopra biedt ook een praktische gids bij ont-dekken van iemands Intentie. De 7 wetten luiden als volgt:

 1. De wet van puur potentieel
  De bron van de hele schepping is puur bewustzijn die ernaar streeft zich te uiten. Manieren om toegang te krijgen tot de pure potentie en natuurtalenten is stilte, vertraging en open te staan voor wat zich aandient; luisteren naar je intuïtie: wat er wil gebeuren.
 2. De wet van het geven
  De intentie achter geven is om de ander gelukkig te maken, want geluk houdt het leven in stand en zorgt daardoor voor groei.
  Geven en in dankbaarheid ontvangen wat het leven geeft
  Leer geven wat je zelf graag wilt hebben. Als je naar liefde verlangt, leer dan liefde te geven.
 3. De wet van oorzaak en gevolg (karma)
  Wat je zaait, zul je oogsten.
  Alles wat er gebeurt, is een gevolg van keuzes.
  Wat zijn de consequenties van de keuzes die ik maak? Zal deze keuze mij en andere betrokkenen voldoening en geluk brengen?
 4. De wet van de minste weerstand
  De intelligentie van de natuur werkt moeiteloos, harmonieus en liefdevol. Als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde gebruiken, creëren we moeiteloos succes en geluk.
  Elk moment is precies zoals het moet zijn. Dit vraagt acceptatie van alles wat er is.
  Verantwoordelijkheid nemen is het vermogen om een creatief antwoord te hebben op de situatie zoals die nu is.
 5. De wet van intentie en wens
  Intentie brengt een transformatie van energie en informatie teweeg. Intentie organiseert haar eigen vervulling. Leer de kracht van de intentie te benutten en je kunt alles realiseren wat je wilt.
  Gerichte en diepe intentie is de werkelijke kracht achter de wens. Intentie is de wens zonder gehechtheid aan het resultaat en leven in de wijsheid van de onzekerheid. Het vraagt genieten van elk moment van de reis. Je intentie is voor de toekomst, maar je aandacht is het heden.
 6. De wet van afstand en loslaten
  In afstand nemen ligt de wijsheid van de onzekerheid besloten; hierdoor raken we vrij van het verleden, van het bekende en de gewoontes.
  Je geeft de gehechtheid aan het resultaat op. Als je je gerichte intentie combineert met het loslaten, zul je krijgen wat je wenst. Gehechtheid is gebaseerd op angst en onzekerheid.
 7. De wet van het doel in het leven (dharma)
  Je unieke talenten benutten om de behoeften van je medemensen te vervullen.
  Iedereen heeft een unieke gave of talent dat hij of zij aan anderen kan geven. Als je het unieke talent combineert met het dienen van de mensheid, benut je de wet van dharma ten volle.
  Centrale vraag is: hoe kan ik helpen? Hoe kan ik de mensheid het beste dienen?

Ontvouwen van de diepere Intentie

Met name de wetten van intentie en wens, de wet van afstand en de wet van dharma zijn aan de orde bij het ontdekken van jouw diepere Intentie. Als je met een vurig verlangen een beeld hebt van je diepere Intentie, van datgene wat voor jou betekenisvol is en je vervolgens in staat bent het los te laten en niet gehecht te zijn aan het resultaat, ontstaat magnetische werking. Gedachten hebben het vermogen veranderingen te realiseren; om het ongemanifesteerde te manifesteren.

Een Intentie dient wel operationeel te worden gemaakt: omgezet worden in concrete stappen om de intentie te bereiken. Ook werkt een Intentie beter als hij uit het hart komt in plaats van uit het hoofd en als hij heilzaam is voor onszelf en voor anderen.

Het vaststellen van een Intentie gebeurt via het stellen van zogenaamde ‘trage vragen’: vragen die tijd nodig hebben. Het formuleren van je Intentie is nooit af; het is een continu proces waarbij je Intentie zich steeds helderder aan je manifesteert. Het is een proces van ontwikkeling zonder einde.

Trage vragen om je Intentie te onderzoeken:

 • Wat zijn je natuurtalenten, waar krijg je energie van? Wat inspireert en bezielt jou?
 • Welke impact wil je hebben in je (werkende) leven? Wat is voor jou van betekenis?
 • Welke intentie heb je binnen je huidige rol in je werk? Welke bijdrage wil je graag leveren?
 • Welke ontwikkeling in jouw leiderschap wil je doormaken? (of moet omdat jij je realiseert dat de toekomst deze ontwikkeling van je vraagt)

In ons leiderschapsprogramma Power of Presence staan we nadrukkelijk stil bij jouw diepere intentie. Meer weten? Bekijk het programma.

Foto © Helene Kock