Externe transities gaan hand in hand met interne transformatie

Inner development goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG), die in 2015 door 193 lidstaten van de VN zijn gelanceerd, geven ons een uitgebreid plan voor een duurzame wereld in 2030. De polycrises op dit moment als gevolg van klimaat, energie, voedsel en migratie vragen om nieuwe oplossingen. Als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen. De werelddoelen voor duurzame ontwikkeling hebben betrekking op de meest urgente problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. De zeventien doelen roepen alle landen, het bedrijfsleven en andere organisaties expliciet op om hieraan een bijdrage te leveren. 

Er is een visie op wat er moet gebeuren, maar dit gaat hand in hand met het innerlijke vermogen om met onze steeds complexere omgeving en uitdagingen om te gaan. Deze innerlijke vermogens kunnen ontwikkeld worden via bewustzijnsontwikkeling. Dit is het uitgangspunt voor het initiatief ‘Inner Development Goals’ (zie ook hun website).

Bewustzijnsontwikkeling als sleutel

Alles wat we waarnemen in de buitenwereld is een spiegel van de binnenwereld. Er is eerst een verschuiving in de binnenwereld nodig, voordat we een verschuiving kunnen maken in de buitenwereld. We kunnen problemen niet oplossen vanuit het zelfde niveau van bewustzijn waarmee we de problemen hebben gecreëerd. Er zijn grenzen aan wat we kunnen oplossen met wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties. De oplossingen liggen niet uitsluitend buiten mensen, het gaat eerst door mensen zelf heen. Een verschuiving in de mindset van mensen is nodig om te komen tot transities op allerlei domeinen zoals in het onderwijs, energie en klimaat. Wij mensen zijn zelf het probleem met ons egoïsme, hebzucht en apathie ten opzichte van de wereldproblemen. De manier waarop we tot nu toe omgegaan zijn met problemen, is het probleem. Het vraagt een innerlijke transformatie om tot een externe transitie of duurzame ontwikkeling te komen. 

Inner Development Goals

De onderliggende overtuiging van de Inner Development Goals of transformational skills for sustainable development is dat we de Sustainable Development Goals (SDG’s) niet kunnen realiseren zonder te werken aan onze innerlijke ontwikkeling. Het is een internationaal non-profit en open source netwerk van bevlogen mensen die samen het zogenaamde IDG-framework uitdragen om zo bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Inner Development Goals Kompas

De Zweedse Jakob Trollbäck is de founder van dit initiatief. Inner Development Goals (IDG’s) als non-profit organisatie onderzoekt, verzamelt en communiceert over op wetenschap gebaseerde vaardigheden en kwaliteiten die ons helpen om een doelgericht, duurzaam en productief leven te leiden. Het IDG-raamwerk biedt handvaten om in onze binnenwereld een transitie door te maken zodat we uiteindelijk in de buitenwereld kunnen bouwen aan een betere toekomst. Het IDG-raamwerk is fundamenteel om het werk van de Sustainable Development Goals te bereiken.

IDG-framework

Het IDG framework bestaat uit 23 inner development goals die onderverdeeld zijn in 5 categorieën:

CategorieCompetenties
1. Being – relationship to selfInner Compass
Integrity and
Authenticity
Openness and
Learning Mindset
Self-awareness
Presence
2. Thinking – cognitive skillsCritical Thinking
Complexity
Awareness
Perspective Skills
Sense-making
Long-term
Orientation and
Visioning
3. Caring – relating to others and the worldAppreciation
Connectedness
Humility
Empathy and
Compassion
4. Collaborating – social skillsCommunication
Skills
Co-Creation Skills
Inclusive Mindset
And Intercultural
Competence
Trust
Mobilization Skills
5. Acting – driving changeCourage
Creativity
Optimism
Perseverance

Bewustzijnsontwikkeling als sleutel

Het is logisch dat transitie naar een andere manier van leven, vraagt om bewustzijnsontwikkeling. De technologische mogelijkheden zijn eindig, het vraagt vooral om gedragsverandering van ons als mensen. Opvallend is dat de 23 competenties vooral een beroep doen op grondhouding, emotionele intelligentie en dat transformatie start van anders doen vanuit anders zijn. Bewustzijnsontwikkeling is hiermee de sleutel tot een gezonde en duurzame wereld.

Tijdens het leiderschapsprogramma Power of Presence staat deze bewustzijnsontwikkeling centraal. Lees meer over het programma.