Volg jij jouw bezieling?

Bezieling

In onze leiderschapsprogramma’s staan we regelmatig stil bij wat iemand bezielt. We kennen bezieling onder verschillende termen zoals je eigen diepere intentie, missie, roeping, inner purpose of zielspad. Het gaat om het ontdekken van jouw ware potentieel en wat nodig is om dit ten behoeve van een betere wereld te verwezenlijken.

Maar als we die bezieling onder woorden proberen te brengen, stuiten we vaak op blokkades, overtuigingen en patronen die in de loop van ons leven zijn ontstaan. We realiseren ons dat we hier de hulp van ons hart nodig hebben. Dat is een betere toegangspoort tot onze bezieling dan ons hoofd of ratio. Contact met onze bezieling of missie is wezenlijk voor werkgeluk en doen wat je écht leuk vind en wat er écht toe doet. Het gaat over zingeving, what makes you tick! 

Bewustzijnsontwikkeling als sleutel

Christina is een Zwitsers meisje dat in 2001 is geboren met een multidimensionaal bewustzijn. Christina is een van de vele zogenaamde nieuwetijdskinderen, die ook wel kristalkinderen worden genoemd die sinds 2000 zijn geboren met een sterk verruimd bewustzijn. Zij heeft samen met haar moeder inmiddels 4 boeken uitgebracht, waarbij ze richting geeft aan een bezielde wereld. Op een indrukwekkende wijze overziet zij wat er op dit moment in de wereld aan de hand is en in haar lezingen en boeken roept ze mensen op om vanuit persoonlijk leiderschap verantwoordelijkheid te nemen voor het herstellen van de balans en verbinding in de wereld. De cruciale stap hierbij is dat mensen het contact met hun zielspad versterken of herstellen.

Ze geeft een aantal praktische aanknopingspunten wat je kunt doen om je zielspad te vinden:

 • Je bewuster worden van jezelf en de wereld om je heen.
 • Jezelf als bezield wezen erkennen, en zelfacceptatie, zelfrespect en zelfliefde tot bloei laten komen.
 • Je concentreren op de essentie van het leven en jezelf van alle onnodige ballast bevrijden. Het verleden afsluiten door je los te maken van oude patronen en overtuigingen die niet meer helpend zijn. Stressvolle denk- en gedragspatronen opsporen en transformeren.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je lot. Jezelf en anderen vergeven.
 • Met humor en lichtheid in het leven staan en vreugdevol in het hier en nu leven. Jezelf omringen met goede, lichtvolle dingen.
 • De natuurwetten of universele principes in je wereldbeeld opnemen.
 • Positief denken en positieve dingen wensen, zoals hoop, vreugde, geruststelling, gemak, optimisme en vertrouwen. Vooral de energie van vergeving en liefde is belangrijk. Deugden ontwikkelen en zo minder positieve eigenschappen overwinnen.
 • Altijd de vrije wil van andere levende wezens respecteren.
 • Met je gedachten, woorden en daden geen schade toebrengen aan andere levende wezens.
 • Je dankbaar, waarderend en behulpzaam naar anderen opstellen.
 • Liefdevol omgaan met dieren, planten, stenen en in het algemeen met alles wat wordt gecreëerd.
 • Kritisch tegenover de massamedia staan en zelf nadenken.
 • Meditatie en mindfullness beoefenen.

Ze geeft houvast in signalen om te bepalen of je wel of niet jouw zielspad volgt.

Signalen dat je je zielspad volgt

 • Enthousiasme, levensvreugde, oprechte humor
 • Innerlijke voldoening, tevreden zijn met jezelf en je omgeving
 • Gezonde eigenliefde en zelfbewustzijn
 • Innerlijke harmonie en balans
 • Sterk ontwikkelde eigen verantwoordelijkheid
 • Een helder beeld van je eigen potentieel
 • Creativiteit, vindingrijkheid
 • De innerlijke stem, het innerlijke kompas volgend
 • Het vermogen om je leven vanuit je hart en met doorzettingsvermogen aan je persoonlijke missie te wijden.
 • Herkennen wanneer een missie is volbracht en met hart en ziel aan de nieuwe opdracht beginnen
 • In het nu leven
 • Synchroniciteit en déjà-vu ervaringen.

Signalen dat je je zielspad niet volgt

 • Gebrek aan enthousiasme en levenslust, twijfels, nachtmerries
 • Gebrek aan innerlijke voldoening, ontevreden zijn met jezelf en je omgeving
 • Gebrek aan eigenliefde; jezelf opofferen voor anderen of anderen uitbuiten
 • Symptomen van stress en innerlijke onbalans
 • Gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, je schuldgevoel op anderen projecteren
 • Onderschatting of overschatting van je eigen potentieel
 • Gebrek aan ideeën: gelatenheid of juist losbandigheid
 • Je leven laten bepalen door invloeden van buitenaf en je levensomstandigheden.
 • Matheid en gelatenheid.
 • Gevoel van stilstand, vasthouden aan het verleden.
 • Verwarring, gedesoriënteerd zijn, depressie of burnt-out.

Trage vragen:

 • Welke signalen zijn er dat jij jouw zielspad wel of niet bewandelt?
 • Wie heeft de leiding in het onderzoeken van jouw bezieling: je hoofd, hart of buik?

In ons leiderschapsprogramma Power of Presence staan we nadrukkelijk stil bij jouw diepere intentie en zielspad. Meer weten? Zie het programma voor meer informatie

Foto © Helene Kock