systeemdenken

Wat je moet weten en kunnen als je organisaties ziet als systemen

Een belangrijke competentie in het nieuwe leiderschap is systeemkennis. Systeem is een lastig woord, omdat het associeert met een computer of technische machine, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Vanaf de 20e eeuw hebben we kennis gemaakt met systeemdenken in verschillende disciplines zoals de psychologie, sociologie, biologie en economie. Systeemdenken beschouwt een organisme als […]

Lees verder...
schaduw in het licht

Zet je schaduw in het licht!

Tegenwoordig hoor ik mensen heel vaak zeggen dat zij dingen willen of moeten(!) loslaten. Als ik dan vraag wat ze precies willen of moeten loslaten dan gaat het vaak om bepaald gedrag. Ondertussen weten we dat gedragsverandering niet zo makkelijk is en dat dit een taai proces kan zijn. Waarom is gedragsverandering zo moeilijk en […]

Lees verder...
puzzelstukjes

Roloverschrijdend gedrag

Het debat over grensoverschrijdend gedrag is volop gaande in de samenleving en als gevolg hiervan in organisaties. Bedrijven frissen hun beleid op hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, met vertrouwenspersonen en dialogen over psychologische veiligheid op de werkvloer. Iedereen weet waar het over gaat en iedereen voelt dat het eigenlijk niet kan, ook al […]

Lees verder...
toptalenten

Het geheim van een krachtige organisatiecultuur

Ik ben altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden van organisaties die experimenteren met andere manieren van organiseren. Het Culture Deck van Netflix werd in 2009 geplaatst en er is sindsdien veel over gesproken. In het boek No Rules Rules hebben Reed Hastings, Netflix co-founder & CEO en Erin Meyer, hoogleraar aan Insead Business School de […]

Lees verder...
Emotionele gijzeling

Emotionele gijzeling en de kracht van dialoog

Aanspreken, uitspreken, directe en constructieve feedback en confrontatiekunde zijn de teamvaardighedendie over het algemeen het minst goed zijn ontwikkeld. Deze teamvaardigheden vragen om te gaan met emoties, spanning en ongemak en hierbij hebben we een menselijke neiging om dit te vermijden. “Het grootste probleem van de wereld is dat mensen zichzelf als machteloos ervaren”– Lao-Tze […]

Lees verder...
teamontwikkeling en teaming

Van teamontwikkeling naar teaming

Pop-up teams, tribes, squads, chapters, hubs, communities – er is een groot aantal nieuwerwetse termen in omloop om het verschil aan te geven tussen klassieke vaste teams en tijdelijke teams. In de complexe omgeving waarin we werken, zijn deze dynamische en tijdelijke teams steeds meer aan de orde. Onderzocht is dat een professional gemiddeld in […]

Lees verder...
tools

Werkdruk is niet maakbaar, maar wel bespreekbaar

Deze uitspraak deed een HR directeur tijdens een gesprek en die zette me aan het denken. Op veel strategische HR agenda’s staat well being als urgent thema. Na corona is de ervaren werkdruk toegenomen, mede door een krappe arbeidsmarkt, veel vacatures en een onverminderde ambitie. Opvallend is dat HR als eerste haar instrumentenmakers-reflex aanzet. Er […]

Lees verder...
Inner development goals

Externe transities gaan hand in hand met interne transformatie

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG), die in 2015 door 193 lidstaten van de VN zijn gelanceerd, geven ons een uitgebreid plan voor een duurzame wereld in 2030. De polycrises op dit moment als gevolg van klimaat, energie, voedsel en migratie vragen om nieuwe oplossingen. Als we blijven doen wat we altijd deden, […]

Lees verder...
opspattende golven

Omgaan met spanningen en ongemak, een cruciale vaardigheid in teams

Veruit de grootste ontwikkeluitdaging voor teams die ik begeleid, is dat teams zich leren uit te spreken, ook als dat kritisch is op de relatie en interactie. Onder de noemer van confrontatiekunde, feedback en feedforward kunnen teams oefenen met deze vaardigheid. Helaas is het oefenen of trainen van vaardigheden niet voldoende. Mensen hebben de neiging […]

Lees verder...
gestapelde stenen

Burn-outklachten zijn stressklachten

In de media en in mijn coachpraktijk lijkt het soms wel alsof er een burn-out epidemie is. Het CBS beweert dat 1 op de 6 Nederlanders last heeft van burn-out klachten. En dat terwijl Christiaan Vinkers, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC, in zijn boek In de ban van burn-out stelt […]

Lees verder...
spijt

Begin met het eind voor ogen

Uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey kennen we het levensprincipe ‘begin met het eind voor ogen’. Dit einde kun je heel letterlijk vertalen naar de periode voordat je dood gaat. Dat deed Bronnie Ware, verpleegster in de palliatieve zorg. Zij sprak met veel ouderen in hun laatste levensfase over waar ze […]

Lees verder...
afdalen

Leiderschap en transformatie van bewustzijn

Leiderschap en leiderschapsontwikkeling zijn terreinen waar binnen organisaties veel tijd, geld en aandacht wordt besteed. Dit omdat de leidinggevende bij uitstek iemand is die directe invloed heeft op medewerkers en een cruciale rol vervult in de ontwikkeling, begeleiding en welzijn van mensen. Verder heeft de leidinggevende een belangrijke rol in het creëren van een (team)cultuur […]

Lees verder...
brug verbindende communicatie

Afhaken in een vergadering is geweldvolle communicatie

Afhaken in een vergadering lijkt heel normaal. Het gebeurt heel vaak en als we het niet zeggen, dan kunnen we het wel zien door de non-verbale communicatie. Online komt afhaken nog vaker voor dan als we met elkaar in dezelfde ruimte zitten, maar het effect is hetzelfde: we zijn niet met onze aandacht bij hetgeen […]

Lees verder...
gebarsten verflaag

Wendbare leiders zijn meesters in het aanleren van nieuwe vaardigheden

Dat onze complexe, continu veranderende wereld een VUCA wereld is (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue), hebben we inmiddels wel begrepen. Ook beseffen we dat dit nieuwe vaardigheden vraagt van ons leiderschap om ons aan te kunnen passen aan deze VUCA werkelijkheid. We zijn alleen nog niet altijd in staat om het nieuwe leiderschap ook te belichamen, […]

Lees verder...
gezekerd

Secure base leiderschap: care to dare

Ik ben altijd op zoek naar praktische vertaling van wendbaar leiderschap. Alle oude theorieën en modellen die we gewend waren te gebruiken in het mechanische maakbaarheid en beheersing denken, zijn aan vernieuwing toe in een VUCA wereld: een complexe wereld waar verandering de enige constante is. De complexe wereld vraagt om nieuw leiderschap. Het secure […]

Lees verder...
palmblad

Wendbaar organiseren volgens natuurlijke principes

Natuurlijke principes helpen ons om te navigeren op weg naar wendbaar organiseren. Als organisaties in lijn zijn met de principes van de natuur, is aanpassingsvermogen optimaal en kan er balans en harmonie ontstaan met het grotere geheel. Het doorgronden en toepassen van deze principes vraagt een voortdurende ont-wikkeling van gedrag en patronen die niet in […]

Lees verder...
meeuwenkolonie

Wendbaar organiseren vraagt rol van transformatieleider

Directeuren of bestuurders hebben vanuit hun eindverantwoordelijkheid heel veel rollen te vervullen. Ik voel altijd veel respect voor het lef en vermogen dat ze hebben om deze verantwoordelijkheid te dragen. Ga er maar aan staan, zeker in deze hectische tijd waarin de energiecrisis, schaarste aan grondstoffen en personeel de druk behoorlijk opvoeren. Dagelijks belanden ongelooflijk […]

Lees verder...
tuingereedschap

Organisme als metafoor voor wendbaar organiseren

We hebben organisaties decennialang als een machine georganiseerd: mechanistisch vanuit maakbaarheidsdenken, compleet met harken, gestandaardiseerde processen, productiemiddelen waaronder human resources en periodiek grootschalig onderhoud door middel van reorganisaties. Het verschil tussen onderhoud bij échte machines en deze onderhoudsoperaties, is dat tijdens deze reorganisaties de olie niet zozeer werd ververst. De olie werd juist meer tussen […]

Lees verder...
Paardenbloemen

Verticaal maaien: haal oud zeer in teams naar boven

Vorige week was ik het gras aan het maaien en zag ik dat er veel onkruid, distels, paardenbloemen en mos in het gras vermengd was. Ik zag dat het pure en natuurlijke mooie gras verdrukt en soms overschaduwd werd door deze andere planten. Het was hoog tijd om het gras te verticuteren, een mooi woord […]

Lees verder...
innerlijke vrede

Vrede in de wereld vraagt om innerlijke vrede

Christina von Dreien is een grote inspiratiebron voor mij als voorbeeld van iemand met een sterk verruimd bewustzijn. Christina is een jonge vrouw uit Zwitserland. Ze is hooggevoelig en paranormaal begaafd en geeft op een hele eigen manier betekenis aan de nieuwe tijd en geeft richting aan wat vanuit haar perspectief nodig is om de […]

Lees verder...
koers houden

Wendbare leiders gebruiken hoofd, hart en lichaam

We krijgen regelmatig de vraag naar de betekenis van de woorden ‘Power of Presence’. Deze vraag komt niet van oud deelnemers aan onze programma’s. Zij hebben deze betekenis in de praktijk ervaren en weten wat de diepere lagen en betekenissen zijn van de Power of Presence. Kracht van aandacht De letterlijke vertaling gaat over de […]

Lees verder...
groeimodel

Van huwelijkscontract naar continue groei

Een van mijn eerste serieuze boeken die ik ooit las, had de titel “De toekomst van de liefde”. De kernboodschap in dit boek was dat je in je leven je eigen pad te lopen hebt. Op dat pad komen in verschillende perioden allerlei mensen langs die een tijdje met je mee wandelen op je pad. […]

Lees verder...
stromend water

Loslaten of juist niet doen?

Er bestaan verschillende zienswijzen over het pad van persoonlijkheidsontwikkeling. De grote overeenkomst is dat alle stromingen uitgaan van het ont-wikkelen (uit de wikkels halen) van de geconditioneerde persoonlijkheid. Over de manier waarop dit proces zich voltrekt, bestaan verschillende ideeën over. Hieronder een korte beschrijving van een Westerse en Oosterse benadering. Westerse benadering (doen) In de […]

Lees verder...