spijt

Begin met het eind voor ogen

Uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey kennen we het levensprincipe ‘begin met het eind voor ogen’. Dit einde kun je heel letterlijk vertalen naar de periode voordat je dood gaat. Dat deed Bronnie Ware, verpleegster in de palliatieve zorg. Zij sprak met veel ouderen in hun laatste levensfase over waar ze […]

Lees verder...
afdalen

Leiderschap en transformatie van bewustzijn

Leiderschap en leiderschapsontwikkeling zijn terreinen waar binnen organisaties veel tijd, geld en aandacht wordt besteed. Dit omdat de leidinggevende bij uitstek iemand is die directe invloed heeft op medewerkers en een cruciale rol vervult in de ontwikkeling, begeleiding en welzijn van mensen. Verder heeft de leidinggevende een belangrijke rol in het creëren van een (team)cultuur […]

Lees verder...
brug verbindende communicatie

Afhaken in een vergadering is geweldvolle communicatie

Afhaken in een vergadering lijkt heel normaal. Het gebeurt heel vaak en als we het niet zeggen, dan kunnen we het wel zien door de non-verbale communicatie. Online komt afhaken nog vaker voor dan als we met elkaar in dezelfde ruimte zitten, maar het effect is hetzelfde: we zijn niet met onze aandacht bij hetgeen […]

Lees verder...
gebarsten verflaag

Wendbare leiders zijn meesters in het aanleren van nieuwe vaardigheden

Dat onze complexe, continu veranderende wereld een VUCA wereld is (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue), hebben we inmiddels wel begrepen. Ook beseffen we dat dit nieuwe vaardigheden vraagt van ons leiderschap om ons aan te kunnen passen aan deze VUCA werkelijkheid. We zijn alleen nog niet altijd in staat om het nieuwe leiderschap ook te belichamen, […]

Lees verder...
gezekerd

Secure base leiderschap: care to dare

Ik ben altijd op zoek naar praktische vertaling van wendbaar leiderschap. Alle oude theorieën en modellen die we gewend waren te gebruiken in het mechanische maakbaarheid en beheersing denken, zijn aan vernieuwing toe in een VUCA wereld: een complexe wereld waar verandering de enige constante is. De complexe wereld vraagt om nieuw leiderschap. Het secure […]

Lees verder...
palmblad

Wendbaar organiseren volgens natuurlijke principes

Natuurlijke principes helpen ons om te navigeren op weg naar wendbaar organiseren. Als organisaties in lijn zijn met de principes van de natuur, is aanpassingsvermogen optimaal en kan er balans en harmonie ontstaan met het grotere geheel. Het doorgronden en toepassen van deze principes vraagt een voortdurende ont-wikkeling van gedrag en patronen die niet in […]

Lees verder...
meeuwenkolonie

Wendbaar organiseren vraagt rol van transformatieleider

Directeuren of bestuurders hebben vanuit hun eindverantwoordelijkheid heel veel rollen te vervullen. Ik voel altijd veel respect voor het lef en vermogen dat ze hebben om deze verantwoordelijkheid te dragen. Ga er maar aan staan, zeker in deze hectische tijd waarin de energiecrisis, schaarste aan grondstoffen en personeel de druk behoorlijk opvoeren. Dagelijks belanden ongelooflijk […]

Lees verder...
tuingereedschap

Organisme als metafoor voor wendbaar organiseren

We hebben organisaties decennialang als een machine georganiseerd: mechanistisch vanuit maakbaarheidsdenken, compleet met harken, gestandaardiseerde processen, productiemiddelen waaronder human resources en periodiek grootschalig onderhoud door middel van reorganisaties. Het verschil tussen onderhoud bij échte machines en deze onderhoudsoperaties, is dat tijdens deze reorganisaties de olie niet zozeer werd ververst. De olie werd juist meer tussen […]

Lees verder...
Paardenbloemen

Verticaal maaien: haal oud zeer in teams naar boven

Vorige week was ik het gras aan het maaien en zag ik dat er veel onkruid, distels, paardenbloemen en mos in het gras vermengd was. Ik zag dat het pure en natuurlijke mooie gras verdrukt en soms overschaduwd werd door deze andere planten. Het was hoog tijd om het gras te verticuteren, een mooi woord […]

Lees verder...
innerlijke vrede

Vrede in de wereld vraagt om innerlijke vrede

Christina von Dreien is een grote inspiratiebron voor mij als voorbeeld van iemand met een sterk verruimd bewustzijn. Christina is een jonge vrouw uit Zwitserland. Ze is hooggevoelig en paranormaal begaafd en geeft op een hele eigen manier betekenis aan de nieuwe tijd en geeft richting aan wat vanuit haar perspectief nodig is om de […]

Lees verder...
koers houden

Wendbare leiders gebruiken hoofd, hart en lichaam

We krijgen regelmatig de vraag naar de betekenis van de woorden ‘Power of Presence’. Deze vraag komt niet van oud deelnemers aan onze programma’s. Zij hebben deze betekenis in de praktijk ervaren en weten wat de diepere lagen en betekenissen zijn van de Power of Presence. Kracht van aandacht De letterlijke vertaling gaat over de […]

Lees verder...
groeimodel

Van huwelijkscontract naar continue groei

Een van mijn eerste serieuze boeken die ik ooit las, had de titel “De toekomst van de liefde”. De kernboodschap in dit boek was dat je in je leven je eigen pad te lopen hebt. Op dat pad komen in verschillende perioden allerlei mensen langs die een tijdje met je mee wandelen op je pad. […]

Lees verder...
stromend water

Loslaten of juist niet doen?

Er bestaan verschillende zienswijzen over het pad van persoonlijkheidsontwikkeling. De grote overeenkomst is dat alle stromingen uitgaan van het ont-wikkelen (uit de wikkels halen) van de geconditioneerde persoonlijkheid. Over de manier waarop dit proces zich voltrekt, bestaan verschillende ideeën over. Hieronder een korte beschrijving van een Westerse en Oosterse benadering. Westerse benadering (doen) In de […]

Lees verder...
podcast

Podcast: Emotionele intelligentie is trainbaar

Ik vond het heel leuk om mee te werken aan deze podcast van Studio Gehoord. Hierin verbind ik nieuw leiderschap met bewustzijnsontwikkeling van de patronen van de persoonlijkheid waaronder perfectionisme en het versterken van emotionele intelligentie in organisaties. Over het belang van het verbinden van ratio en emotie op het werk. Over Studio Gehoord Studio Gehoord […]

Lees verder...
innerlijk management

Leiderschap vraagt om innerlijk management

Als we aan management denken dan associëren we dit vaak met de buitenwereld: business management, bedrijfseconomisch management, financieel management en dergelijke. We vergeten hierbij naar mijn mening eigenlijk de meest wezenlijke, namelijk innerlijk management. Innerlijk management Onder innerlijk management versta ik het managen van jouw emoties, gevoelens, energieën en gedachten. Hier ligt de kern van […]

Lees verder...
Masker persoonlijkheid

De maskermaker

Het ontwikkelen van je persoonlijkheid vraagt om je bewust te worden van de manier waarop je je geïdentificeerd hebt met wie je wel en wie je niet wilt zijn. Dit proces vindt in de kinderjaren grotendeels onbewust plaats. Persoonlijkheid is afgeleid van het woord persona wat in het Latijn masker betekent. Deze parabel uit het […]

Lees verder...
Ingesleten paadje

Gedragsverandering vraagt om nieuwe gewoontes

Gedragsverandering is niet eenvoudig. Veel van ons gedrag is geautomatiseerd en verloopt veelal onbewust. Bewustzijnsontwikkeling helpt bij bewustwording van je gedrag en de overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen. Overtuigingen zijn veelal onbewust en het helpt enorm als deze bewust worden. Beperkende overtuigingen leiden tot ongewenst gedrag en bekrachtigende overtuigingen tot gewenst gedrag. Een beperkende […]

Lees verder...
Veertje

Echt geluk ligt voorbij denken en voelen

Op een bepaald niveau streven we allemaal in meer of mindere mate naar geluk. Maar wat is geluk en wanneer hebben we het bereikt? Die vraag laat zich voor iedereen verschillend beantwoorden. Vaak denken we dat we ons gelukkig voelen als we iets hebben waar we enorm naar verlangen. Het begint vaak bij de gedachte […]

Lees verder...
perfectionisme

Van perfectionist naar goed-genoegist

Ieder mens ontwikkelt een persoonlijkheid met een set van mechanismen om zichzelf te beschermen tegen kwetsbaarheid en afwijzing. Je kunt je identificeren met deze mechanismen, waardoor je je als het ware vereenzelvigt met deze patronen. Een van deze patronen is perfectionisme. Mensen die perfectionisme herkennen als onderdeel van hun persoonlijkheid, zijn zich niet altijd bewust […]

Lees verder...
onder water

Verschil tussen bovenstroom en onderstroom

Zichtbaar en tastbaar De bovenstroom gaat over datgene wat gezegd wordt, wat zichtbaar en tastbaar is: verbale communicatie, gedrag, formele structuur, werkwijze, systemen. De bovenstroom kun je zien en horen. Ook het denken, de ratio met feiten en analyses, kun je rekenen tot de bovenstroom. In de praktijk is veel aandacht gericht op de bovenstroom: […]

Lees verder...
moeras

Uit het transformatiemoeras

Eerder schreef Menno Lanting het boek Olietankers en speedboten (2019). De speedboot is klein en wendbaar, vrij van bestaande structuren, innovatief en weinig dominante logica. Hij stelt dat de toekomst is aan de olietankers die in staat zijn speedboten te integreren in de eigen organisatie. Hierbij is het noodzakelijk dat je durft te experimenteren en […]

Lees verder...
boven-onderstroom

Transformatieleiderschap heeft aandacht voor bovenstroom én onderstroom

Bij veel organisaties waar ik momenteel teams begeleid, wordt hard gewerkt aan een digitale transformatie wat vaak impliciet hand in hand gaat met een transformatie naar een wendbare of lerende organisatie. Bij dergelijke transformaties ben ik steeds betrokken bij de menskant, de team- en leiderschapsontwikkeling die deze organisatieontwikkeling vraagt. Het valt mij op dat er […]

Lees verder...
Netto positief leiderschap

Netto positief leiderschap

In mijn zoektocht naar inspirerend en bewust leiderschap, ben ik al langere tijd geïnspireerd door Paul Polman, oud topman van Unilever. In het boek van Jeroen Smit uit 2019 met de titel ‘Het grote gevecht & eenzame gelijk van Paul Polman’, wordt de strijd beschreven die Paul Polman 10 jaar lang heeft gevoerd om te […]

Lees verder...
introvert of extravert

Benutten van diversiteit vanuit introverte en extraverte persoonlijkheden

Tijdens coaching en teamtrajecten ben ik steeds alert of mensen zich meer herkennen in introvert of extravert zijn. De introverte persoonlijkheid heeft unieke kwaliteiten en uitdagingen, zeker in een team waar extraversie de norm is. Effectief teamwork doet recht aan de diversiteit en verschillende kwaliteiten in een team. Het bewust benutten van de kwaliteiten van […]

Lees verder...