Functional Fluency model

Soepel functioneren met Functional Fluency

In het werken met teams, gaat het altijd over de mate waarin teams bewust en effectief zijn in de onderlinge communicatie en samenwerking met medewerkers en collega’s binnen de organisatie en de klanten en leveranciers buiten de organisatie. Veel gedoe in organisaties wordt veroorzaakt door ineffectiviteit in deze communicatie en onderlinge relaties. Om inzicht te […]

Lees verder...
ben jij gericht op presteren of op leren?

Ben jij gericht op presteren of leren?

Fouten maken mag, en fouten zijn om van te leren. Niemand zal ontkennen dat het beter is van je fouten te leren. We zeggen dit heel makkelijk, maar mensen vinden het vaak erg moeilijk te verkroppen als ze fouten maken. Vaak gaat fouten maken gepaard met een gevoel van falen. Of met de angst dat […]

Lees verder...
bewustzijnsontwikkeling als medicijn

Bewustzijnsontwikkeling als medicijn

De berichten over de mentale problematiek van jongeren nemen in rap tempo toe, zeker door en na de coronapandemie. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat tussen 2017 en 2021 het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen is gestegen van 28 naar 43%. Ook onder jongens nemen mentale klachten toe. In […]

Lees verder...
reflectie

Leiderschap vraagt om zelfkennis, bewust-zijn en meditatie

Leiderschap is door de jaren heen wellicht één van de belangrijkste thema’s. Door de hele geschiedenis heen zijn de gevolgen van leiderschap steeds zichtbaar geweest. Hitler, Stalin, Gandhi, Mandela en op dit moment Poetin, Zelensky en Netanyahu; allemaal leiders die een grote invloed hebben (gehad) op de mensheid. En dichter bij huis, op kleiner en […]

Lees verder...
Paradigmashift: van consument naar burger

Paradigmashift van Consument naar Burger

In het boek Citizens (2023) roept Jon Alexander om het paradigma van Consument achter ons te laten en ons te gaan gedragen vanuit het paradigma Burgerschap. Hij beschrijft de geschiedenis in verschillende paradigma’s (de manier waarop we de werkelijkheid ervaren): het perspectief van ‘Onderdaan’, ‘Consument’ en ‘Burger’ zorgt dat we anders bewust zijn, hierdoor anders […]

Lees verder...
van HR naar HX

Transformatie van Human Resources naar Human eXperience

Sinds mijn studie Sociale Bedrijfskunde wist ik dat ik in organisaties bij wilde dragen aan de menselijke maat. Ik vroeg me af wat er nodig is dat mensen op hun werk in verbinding zijn met hun drijfveren en de beste versie van zichzelf konden zijn. Mijn afstudeeronderzoek heb ik gericht op zelforganisatie in organisaties en […]

Lees verder...
systeemdenken

Wat je moet weten en kunnen als je organisaties ziet als systemen

Een belangrijke competentie in het nieuwe leiderschap is systeemkennis. Systeem is een lastig woord, omdat het associeert met een computer of technische machine, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Vanaf de 20e eeuw hebben we kennis gemaakt met systeemdenken in verschillende disciplines zoals de psychologie, sociologie, biologie en economie. Systeemdenken beschouwt een organisme als […]

Lees verder...
schaduw in het licht

Zet je schaduw in het licht!

Tegenwoordig hoor ik mensen heel vaak zeggen dat zij dingen willen of moeten(!) loslaten. Als ik dan vraag wat ze precies willen of moeten loslaten dan gaat het vaak om bepaald gedrag. Ondertussen weten we dat gedragsverandering niet zo makkelijk is en dat dit een taai proces kan zijn. Waarom is gedragsverandering zo moeilijk en […]

Lees verder...
puzzelstukjes

Roloverschrijdend gedrag

Het debat over grensoverschrijdend gedrag is volop gaande in de samenleving en als gevolg hiervan in organisaties. Bedrijven frissen hun beleid op hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, met vertrouwenspersonen en dialogen over psychologische veiligheid op de werkvloer. Iedereen weet waar het over gaat en iedereen voelt dat het eigenlijk niet kan, ook al […]

Lees verder...
toptalenten

Het geheim van een krachtige organisatiecultuur

Ik ben altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden van organisaties die experimenteren met andere manieren van organiseren. Het Culture Deck van Netflix werd in 2009 geplaatst en er is sindsdien veel over gesproken. In het boek No Rules Rules hebben Reed Hastings, Netflix co-founder & CEO en Erin Meyer, hoogleraar aan Insead Business School de […]

Lees verder...
Emotionele gijzeling

Emotionele gijzeling en de kracht van dialoog

Aanspreken, uitspreken, directe en constructieve feedback en confrontatiekunde zijn de teamvaardigheden die over het algemeen het minst goed zijn ontwikkeld. Deze teamvaardigheden vragen om te gaan met emoties, spanning en ongemak en hierbij hebben we een menselijke neiging om dit te vermijden. “Het grootste probleem van de wereld is dat mensen zichzelf als machteloos ervaren”– […]

Lees verder...
teamontwikkeling en teaming

Van teamontwikkeling naar teaming

Pop-up teams, tribes, squads, chapters, hubs, communities – er is een groot aantal nieuwerwetse termen in omloop om het verschil aan te geven tussen klassieke vaste teams en tijdelijke teams. In de complexe omgeving waarin we werken, zijn deze dynamische en tijdelijke teams steeds meer aan de orde. Onderzocht is dat een professional gemiddeld in […]

Lees verder...
tools

Werkdruk is niet maakbaar, maar wel bespreekbaar

Deze uitspraak deed een HR directeur tijdens een gesprek en die zette me aan het denken. Op veel strategische HR agenda’s staat well being als urgent thema. Na corona is de ervaren werkdruk toegenomen, mede door een krappe arbeidsmarkt, veel vacatures en een onverminderde ambitie. Opvallend is dat HR als eerste haar instrumentenmakers-reflex aanzet. Er […]

Lees verder...
Inner development goals

Externe transities gaan hand in hand met interne transformatie

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG), die in 2015 door 193 lidstaten van de VN zijn gelanceerd, geven ons een uitgebreid plan voor een duurzame wereld in 2030. De polycrises op dit moment als gevolg van klimaat, energie, voedsel en migratie vragen om nieuwe oplossingen. Als we blijven doen wat we altijd deden, […]

Lees verder...
opspattende golven

Omgaan met spanningen en ongemak, een cruciale vaardigheid in teams

Veruit de grootste ontwikkeluitdaging voor teams die ik begeleid, is dat teams zich leren uit te spreken, ook als dat kritisch is op de relatie en interactie. Onder de noemer van confrontatiekunde, feedback en feedforward kunnen teams oefenen met deze vaardigheid. Helaas is het oefenen of trainen van vaardigheden niet voldoende. Mensen hebben de neiging […]

Lees verder...
gestapelde stenen

Burn-outklachten zijn een kans voor bewustzijnsontwikkeling

In de media en in mijn coachpraktijk lijkt het soms wel alsof er een burn-out epidemie is. Het CBS beweert dat 1 op de 6 Nederlanders last heeft van burn-out klachten. En dat terwijl Christiaan Vinkers, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC, in zijn boek In de ban van burn-out stelt […]

Lees verder...
spijt

Begin met het eind voor ogen

Uit De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey kennen we het levensprincipe ‘begin met het eind voor ogen’. Dit einde kun je heel letterlijk vertalen naar de periode voordat je dood gaat. Dat deed Bronnie Ware, verpleegster in de palliatieve zorg. Zij sprak met veel ouderen in hun laatste levensfase over waar ze […]

Lees verder...
afdalen

Leiderschap en transformatie van bewustzijn

Leiderschap en leiderschapsontwikkeling zijn terreinen waar binnen organisaties veel tijd, geld en aandacht wordt besteed. Dit omdat de leidinggevende bij uitstek iemand is die directe invloed heeft op medewerkers en een cruciale rol vervult in de ontwikkeling, begeleiding en welzijn van mensen. Verder heeft de leidinggevende een belangrijke rol in het creëren van een (team)cultuur […]

Lees verder...
brug verbindende communicatie

Afhaken in een vergadering is geweldvolle communicatie

Afhaken in een vergadering lijkt heel normaal. Het gebeurt heel vaak en als we het niet zeggen, dan kunnen we het wel zien door de non-verbale communicatie. Online komt afhaken nog vaker voor dan als we met elkaar in dezelfde ruimte zitten, maar het effect is hetzelfde: we zijn niet met onze aandacht bij hetgeen […]

Lees verder...
gebarsten verflaag

Wendbare leiders zijn meesters in het aanleren van nieuwe vaardigheden

Dat onze complexe, continu veranderende wereld een VUCA wereld is (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue), hebben we inmiddels wel begrepen. Ook beseffen we dat dit nieuwe vaardigheden vraagt van ons leiderschap om ons aan te kunnen passen aan deze VUCA werkelijkheid. We zijn alleen nog niet altijd in staat om het nieuwe leiderschap ook te belichamen, […]

Lees verder...
gezekerd

Secure base leiderschap: care to dare

Ik ben altijd op zoek naar praktische vertaling van wendbaar leiderschap. Alle oude theorieën en modellen die we gewend waren te gebruiken in het mechanische maakbaarheid en beheersing denken, zijn aan vernieuwing toe in een VUCA wereld: een complexe wereld waar verandering de enige constante is. De complexe wereld vraagt om nieuw leiderschap. Het secure […]

Lees verder...
palmblad

Wendbaar organiseren volgens natuurlijke principes

Natuurlijke principes helpen ons om te navigeren op weg naar wendbaar organiseren. Als organisaties in lijn zijn met de principes van de natuur, is aanpassingsvermogen optimaal en kan er balans en harmonie ontstaan met het grotere geheel. Het doorgronden en toepassen van deze principes vraagt een voortdurende ont-wikkeling van gedrag en patronen die niet in […]

Lees verder...
meeuwenkolonie

Wendbaar organiseren vraagt rol van transformatieleider

Directeuren of bestuurders hebben vanuit hun eindverantwoordelijkheid heel veel rollen te vervullen. Ik voel altijd veel respect voor het lef en vermogen dat ze hebben om deze verantwoordelijkheid te dragen. Ga er maar aan staan, zeker in deze hectische tijd waarin de energiecrisis, schaarste aan grondstoffen en personeel de druk behoorlijk opvoeren. Dagelijks belanden ongelooflijk […]

Lees verder...